DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 6535 – 08.1.2014
Disposicions
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ

RESOLUCIÓ EMO/2783/2013, de 30 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió paritària del VIII Conveni col·lectiu de treball dels establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consultes i laboratoris d’anàlisis clíniques 2012-2013 (codi de conveni número 79000815011994).

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×