DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 6531 – 31.12.2013
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT

ORDRE SLT/338/2013, de 17 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre SLT/235/2013, de 9 de setembre, per la qual s'estableixen per a l'any 2013 els valors de les unitats de pagament per a la contraprestació dels serveis duts a terme pels centres sociosanitaris.

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×