Amb data 23 de setembre de 2013, ha estat publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE),  l’Ordre SSI/1694/2013, de 12 de setembre, per la que s’aprova la convocatòria de prova selectiva 2013, per a l’accés a l’any 2014, a places de formació sanitària especialitzada per a graduats/diplomats en Infermeria.

Les places convocades són 961: 395 places per a l’especialitat d’Infermeria Obstètric Ginecològica; 182 places per a l’especialitat d’Infermeria en Salut Mental; 21 places per a l’especialitat d’Infermeria del Treball; 106 places per a l’especialitat d’Infermeria Pediàtrica; 244 places per a l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària i 13 places de l’especialitat d’Infermeria Geriàtrica.

S’ha de presentar la sol·licitud per a participar en les proves selectives en el model 790, el qual el podeu obtenir gratuïtament a la pàgina web del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat: http://www.msssi.gob.es/fse/modelo790/. La presentació d’aquesta sol·licitud, s’haurà de fer a les respectives seus provincials de la Subdelegació del Govern. Concretament a Tarragona al Passeig de l’Escollera, s/n, on es troba ubicat el Departament de Sanitat de la Subdelegació del Govern.

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 25 de setembre al 4 d’octubre de 2013. La data de l’examen serà el 1 de febrer de l’any 2014. La localitat de l’examen per als aspirants catalans serà Barcelona.

Si voleu obtenir més informació, us adjuntem el link del B.O.E., on podreu fer les consultes que escaiguin: http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/23/pdfs/BOE-A-2013-9825.pdf

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×