Una revisió de la Cochrane Library, deixa clar que les llevadores no solament són molt importants en l'atenció al part, sinó també en el seguiment de tot l'embaràs.

A la serie de la BBC ¡Llama a la comadrona!, més de deu milions d'espectadors britànics van seguir les aventures de unes professionals la importància de la qual es menysprea, les llenadores. Més de 60 anya després de l'època que retrata la ficció britànica, una revisió de la Cochrane Library, una entitat sense ànim de lucre que es dedica als anàlisis independents d'estudis ja publicats, deixa clar que les llevadores no només són molt importants en l'atenció al part, sinó també en seguiment de l'embaràs. [El Mundo.es, 3 de setembre de 2013]
Fes clic aquí per accedir a la notícia completa.
Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×