L'ONG MATRES MUNDI us convida a participar en el IV Concurs de Fotografia, que tindrà lloc a la ciutat de Barcelona.
L’esperit del concurs és donar a conèixer la manera amb la que la dona mira el mon i la vida després de naixement d’un fill.
El lema del concurs és “Mares del Mon”
PARTICIPANTS
Hi podran participar tant fotògrafs professionals com a amateurs.
TEMA
El títol “Mares del Mon”, vol reflectir el que sent i el que fa una dona després del naixement d’un fill.
OBRA
Els concursants podran presentar un màxim de tres fotografies que hauran de ser originals, inèdites, no premiades ni publicades en altres certàmens.
MIDES
Han de ser en format DIN A4, i hauran d’anar col·locades sobre cartó ploma negre de 30cm x 40cm, i CD.
TÈCNICA
Color o blanc i negre.
CALENDARI
La recepció de les obres serà fins el 15 de setembre del 2013.
IDENTIFICACIÓ
Al dors de les obres que es presentin hi ha de constar el títol. La fotografia s’acompanyarà d’un sobre tancat, en la part exterior del qual hi haurà de figurar:
IV Concurs de fotografia, “Mares del Món”, el títol de l’obra i en el seu interior les dades personals:
– Nom i cognoms.
– Domicili i telèfon particular.
– Data de naixement.
– Altres dades que es considerin oportunes per exemple: ressenya de la fotografia (lloc, país…) tot el missatge que transmet o vol transmetre amb la fotografia.
INFORMACIÓ I TRAMESA
Els treballs es presentaran o s’enviaran per correu a la seu central de Matres Mundi, C. Londres 6, porta 8, 08029 de Barcelona.
JURAT
El jurat el formaran professionals de l’àmbit de la fotografia i creadors de reconegut prestigi que designarà la junta de Matres Mundi. El premi pot quedar
desert si el jurat ho creu oportú. La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i, per tant, els que les incompleixin seran exclosos.
PREMIS
El premi consistirà en una estada de 15 dies al lloc on Matres Mundi esta duent a terme projectes de cooperació.
VEREDICTE
Es farà públic en el transcurs de l’acte de inauguració de l’exposició.
LLIURAMENT DEL PREMI
Es farà entrega en el transcurs del sopar de Nadal que cada any organitza l’ONG Matres Mundi.
EXPOSICIÓ
Per tal de donar la major difusió de les fotografies que s’hi hagin presentat, es farà una exposició del dia 26 de setembre al dia 18 d’octubre de 2013 en l’Espai Cultural PERE PRUNA Ganduxer, 130 de Barcelona.
PROPIETAT
L’ONG Matres Mundi es reserva tots els drets de propietat i ús de les fotografies seleccionades, que hauran de ser cedides pels seus autors de forma desinteressada, amb la finalitat de crear un arxiu històric documental. El guanyador del concurs haurà de fer donació a Matres Mundi del negatiu de la fotografia premiada, la qual es podrà exposar sempre, amb la citació expressa de l’autor, amb el dret de publicar-la on es consideri oportú.

Més informació

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×