El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya ha començat a treballar a la Comissió per al Pacte Nacional de la Salut de Catalunya, amb l’objectiu d’impulsar i promoure el consens per crear documents de base que busquin garantir la qualitat i sostenibilitat del sistema de salut.

Aquesta comissió, que es va constituir el passat 30 de maig a la seu del Servei Català de la Salut (CatSalut), està integrada pels portaveus de la Comissió de Salut del Parlament i també per aquelles institucions que formen part del Consell Català de la Salut, entre els que s’inclouen entitats, corporacions, sindicats, patronals, universitats, ajuntaments i organitzacions d’usuaris.

La Generalitat de Catalunya va aprovar crear aquesta comissió el passat 21 de maig per tal de crear un espai de diàleg que permeti assolir un acord entre els partits polítics i els principals agents del sector amb la finalitat de garantir el sistema sanitari públic de la confrontació política permanent.

Aquesta iniciativa també respon al compliment de la moció sobre polítiques de salut que el Parlament de Catalunya va aprovar el 28 de febrer de 2013, que instava el Govern a disposar en el termini màxim de sis mesos d’un document de bases per al Pacte Nacional de la Salut per a la sostenibilitat, la qualitat i la igualtat del sistema sanitari públic de Catalunya.

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×