En compliment de l’article 27 dels Estatuts Col·legials, la Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona, per acord adoptat en la sessió ordinària celebrada el 20 de març de 2013, va aprovar convocar eleccions per cobrir la totalitat dels càrrecs de la Junta de Govern, relacionats a continuació:

-President
-Vicepresident
-Secretari
-Tresorer
-Vocal I
-Vocal II
-Vocal III
-Vocal  IV (Llevadora)
-Vocal V (APD)

Les eleccions col·legials es celebraran el dia 9 de maig de 2013, a la Seu Col·legial. La votació començarà a les 9:00 hores i finalitzarà a les 20:00 hores. El termini per a la presentació de les candidatures finalitzarà el 2 d’Abril de 2013, a les 20:00 hores. Les esmentades candidatures hauran de ser tancades, i indicaran el càrrec al qual opta cada component, de conformitat amb l’article 27.c) dels Estatuts. El cens col·legial, romandrà exposat des del dia 21 de Març de 2013 fins el dia 2 d’Abril de 2013, a les dependències col·legials, als efectes de consulta o, si s’escau, formulació de reclamacions per correcció d’errors. El dia 5 de d’Abril 2013, es faran publiques les candidatures presentades. El dia 4 d`Abril, restarà exposat a la Seu Col·legial el cens definitiu de col·legiats, que s’utilitzarà per a l’exercici del dret de vot. El vot per correu es podrà exercitar segons els requisits establerts a l’article 27,ll) i m) dels Estatuts. Els vots hauran d’arribar al Col·legi abans de la cloenda de la jornada electoral.

Veure convocatòria en PDF

Tarragona, 21 de Març de 2013

La Junta de Govern

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×