El passat dia 15 de novembre el Conseller de salut de la Generalitat de Catalunya, Sr.Boí Ruiz, juntament amb el delegat territorial de salut del Camp de Tarragona Sr. Mercader, van visitar la seu del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona, a la ciutat de Tarragona. L’objectiu de la reunió era que el conseller conegués de primera mà la precària realitat de la infermeria al Camp de Tarragona, els problemes que viuen els professionals i com estan incidint amb la ciutadania de la nostra demarcació.

Per part del Col·legi, a la reunió hi van assistir els membres de la Junta així com la referent d’estrangeria, la de prescripció, la de formació i l’assessora jurídica.

Després de la presentació de cadascun dels membres per part de la senyora Anna Pedraza, va començar un seguit de preguntes centrades en els temes de més interès, per a la professió.

El senyor Miquel Oliveras, vicepresident  del Col·legi i membre del CPIC (Consell de la Professió Infermera de Catalunya) li va exposar les dades de l’estudi de la CPIC sobre la demografia infermera a Catalunya, on es posa de manifest la dificultat en el relleu generacional de la professió, incrementant aquesta dificultat la situació actual, ja que no entren al mercat laboral les noves promocions i  inclús surten promocions anteriors, i en l’estudi es contava amb aquets efectius per al relleu generacional. El Sr. Oliveras, demana al conseller que ho tingui en compte, per evitar que en un futur, no molt llunyà, no ens trobem amb la falta d’infermeres, mentre ara es deixen marxar per manca de feina. També manifestà, que si quan es va fer l’estudi, les ràtios infermera/pacient eren baixes, en especial a Tarragona, ara desprès de les retallades, encara són més baixes. Cal assenyalar, que va exposar concretament la situació, a les  Terres de L'Ebre,

El senyor Josep Nàcher, tresorer de la Junta, li va plantejar diverses qüestions centrades principalment en la salut mental i l’atenció soci sanitària. Es va fer esmentar la importància del paper de la infermeria i el seu lideratge, es van exemplificar alguns casos on infermeria assumeix la direcció, principalment en centres soci sanitaris. El conseller va destacar l’assignatura pendent de fer una base de dades dels recursos humans, tenint en compte la quantitat de professionals i la qualitat dels seus serveis, eina que en l’actualitat no es disposa i per la qual el conseller, va demanar ajuda al Col·legi.

La senyora Olga Vázquez, com a referent d’estrangeria del Col·legi, li va exposar la situació actual en què algunes de les infermeres del nostre territori opten per obrir fronteres i provar èxit en altres països,  li va comentar les dificultats i els fraus que algunes col·legiades han patit. El senyor Ruiz, va exposar que des del Departament estaven treballant en la confecció d’un Pla de Recursos Humans perquè l’oferta i la demanda de professionals sanitaris s’igualés i tant l’excés de professionals que probablement estem vivint actualment així com la falta de professionals, que vam viure només fa 4-5 anys, no torni a succeir. Dins del mateix tema, el conseller, va comentar, que els contractes d’interinitat que realitza l’Institut Català de la Salut, probablement tendeixin a extingir-se i que des del Departament es fomentarà l’autogestió de les Àrees Bàsiques de Salut.

La senyora Núria Martin, com a referent de la prescripció infermera, li va exposar la formació que des del Col·legi s’ha fet amb els cursos de prescripció,  i li va preguntar com estava a nivell nacional la possibilitat de què la Llei que regula la prescripció infermera pugui progressar. El conseller va comentar que des del govern central veu difícil la progressió d’aquest tema.

L’assessora jurídica del Col·legi, la senyora Marisol Durán, li va formular una pregunta sobre quin era el posicionament en relació a l’obligatorietat de la col·legiació per part dels professionals sanitaris. El conseller va respondre que des del Departament de Salut, estaven a favor d’aquesta obligatorietat i va comentar algunes de les incongruències que actualment s’està produint i com des del Departament estan treballant per a poder donar sol.lucions, principalment al fet que només es pot estar col·legiat en un únic col·legi professional tot i exercir en dos àmbits territorials diferents, així com també va fer referència a l’acreditació dels professionals.

Com a secretària del Col·legi, la senyora Mª Jesús Almagro, li va exposar alguns dels resultats de l’ “Anàlisi de satisfacció i motivació dels professionals d’infermeria de Tarragona”. El conseller va comentar alguns dels resultats i va prendre nota de les millores a tenir en compte. Se li va fer entrega d’un petit dossier d’aquests resultats, que en breu s’exposaran a la resta del col·lectiu, en les II Jornades d’investigació d’infermera “INVESTINF 2012”.

Tot i l’absència de la vocal I, Carme Fabra, la vocal III, Irene Castellnou li va llegir un escrit que va deixar la senyora Carme, que feia referència a la manca de lideratge infermer dintre del Departament de Salut tot i que les infermeres fa temps hem arribat al grau d’excel·lència “acreditat”, per formar part d’aquest lideratge. Se li va deixar clar que no es vol ser comparsa de ningú ni tampoc assumir decisions de gent aliena a la nostra professió. També es va exposar la necessitat d’acabar amb l’amiguisme i la urgència de trobar una via de motivació i satisfacció professional. D’altra banda, es va mostrar la situació actual de la infermeria hospitalària en relació a la manca de recursos humans (sobretot en festius), no reconeixement de cavalcament  horari en comparació a d’altres hospitals, respecte a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.

Finalment la presidenta del Col·legi li va mostrar la relació de places acreditades i convocades per comunitats autònomes en relació a la formació EIR i li va exposar la necessitat de fomentar la formació EIR al nostre territori.

La reunió de treball va donar l’oportunitat d’exposar les nostres inquietuds i necessitats i exigir a la conselleria que apliqui les sol.lucions i respostes que se li van donar, per a la millora de la salut dels ciutadans des d’una mirada infermera i que passen necessàriament per tenir en compte i fer visible la nostra professió.

Si no és així, continuarem fent públic el perill que comporta privar a la ciutadania de cuidatges infermers i ho denunciarem davant de qualsevol política. 

El conseller per la seva banda, ens van presentar dues eines innovadores que s’han realitzat recentment per l’Observatori del sistema de salut de Catalunya. Una d’elles publicada recentment com a:  PRESENTACIÓ DEL 4t INFORME DE RESULTATS DELS CENTRES DEL SISTEMA SANITARI INTEGRAL D’UTILITZACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA (SISCAT), que pretén respondre a la demanda de transparència en les decisions polítiques i en la gestió de recursos públics. D’altra banda, ens va explicar que el proper dia 1 de desembre, es farien públics els resultats en relació a l’atenció primària de salut.

Finalment, el conseller es va comprometre a tenir en compte a la infermeria en els òrgans de  gestió, si el dia 25 continua  al Govern.  Per tant el Col·legi, pren bona nota i espera que passi el que passi el dia 25,  s’acabi amb el malson injust d’una professió que ja abans de la crisi treballava en precari.

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×