AVANTATGES PER ALS COL·LEGIATS A L’ATUR.

La Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona, és conscient de la situació que estem vivint en aquest darrers mesos i en la forma en què, la crisi està repercutint en el nostre col·lectiu. Per això, hem acordat prendre mesures d’ajuda per als nostres col·legiats en atur.

1.- Una disminució del 50% en la quota de col·legiació, per als col·legiats en atur.

Què he de fer per a poder gaudir d’aquesta avantatja?

•Haureu de portar un certificat de vida laboral actualitzat, i entregar-lo al Col·legi la darrera setmana del mes anterior al cobrament de la quota trimestral. És a dir, si el cobrament el fem a començament d’abril, haureu de portar el certificat, la darrera setmana de març.
•El certificat s’haurà de presentar cada trimestre, actualitzat.

Quan temps he d’estar en atur per a gaudir d’aquesta avantatja?

•Els períodes d’atur inferiors a un mes es computaran com períodes complerts, si la seva durada és igual o superior a 15 dies, en el cas d’una durada inferior, no seran computats.

Si estic cobrant el subsidi d’atur, també puc beneficiar-me d’aquesta avantatja?

•La reducció de la quota, s’aplicarà tant si es perceben prestacions o subsidis, com si s’han deixat de percebre, sempre que es mantingui la situació d’alta com aturat, en l’oficina pública corresponent i s’acrediti amb el certificat de vida laboral, davant del Col·legi.

Si pago el 50% de la quota, perdré alguns dels drets com a col·legiat?

•No, seguiràs conservant tots els drets de la col·legiació.

2.- Una disminució del 80% en la inscripció als cursos organitzats i gestionats internament pel Col·legi.

Per a gaudir d’aquesta avantatja, tan sols hauràs d’acreditar que estàs en atur presentant la tarja que acrediti aquesta situació, el dia que facis la inscripció al curs.

3.- Aquells/es col·legiats/des que vulguin col·laborar amb el Col·legi, estiguin en atur o no, han de posar-se en contacte amb nosaltres:

T’agradaria formar part d’alguna de les comissions que  tenim en marxa?

Les que tenim en funcionament són:

Comissió de formació.
Comissió de la revista.
Comissió d’INVESTINF.
Comissió d’ajuda humanitària.
Comissió de bioètica.

Estàs interessat/da en crear una comissió nova?
Properament iniciarem:

Comissió d’especialitats.
Comissió de teràpies naturals.

Si ets vas donar de baixa per estar a l’atur, ara pots gaudir dels mateixos beneficis de formació, recerca i col·laboració, a meitat de preu!!!

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×