Organisme

FUNDACIÓ RENAL

Objecte

 Premis a la Investigació Bàsica i a la Recerca clínica renal.

Sol·licitants

INVESTIGACIÓ BÀSICA O EXPERIMENTAL
Podran optar a aquest premi els Llicenciats o Doctors en Medicina i Cirurgia, Ciències de la Salut, Veterinària, Farmàcia, Ciències Biològiques, o en qualsevol altra disciplina universitària relacionada amb les qüestions objecte d'aquesta convocatòria, que siguin residents a Espanya.

Podran optar al premi els treballs que resumeixin investigacions bàsiques o experimentals per al millor coneixement de la morfologia i fisiologia normal del ronyó, i sobre l'etiologia, patogènia, fisiopatologia o tractament de les alteracions patològiques.
No hauran d'haver estat presentats amb anterioritat al premi a què concorren i l'activitat investigadora que descrian s'ha d'haver desenvolupat amb anterioritat a la data de publicació de la convocatòria.

INVESTIGACIÓ CLÍNICA O APLICADA
Podran optar a aquest premi els Llicenciats o Doctors en Medicina i Cirurgia, Ciències de la Salut, Veterinària, Farmàcia, Ciències Biològiques, o en qualsevol altra disciplina universitària relacionada amb les qüestions objecte d'aquesta convocatòria, que siguin residents a Espanya.

Podran optar al premi els treballs que descriguin investigacions clíniques o aplicades per al millor tractament de les patologies pròpies del ronyó o associades a les funcions renals. No hauran d'haver estat presentats amb anterioritat al premi al qual concorren, i l'activitat investigadora que descriguin s'ha d'haver desenvolupat amb anterioritat a la data de publicació de la convocatòria.

Descripció

La Fundació Renal convoca anualment els Premis Iñigo Álvarez de Toledo a la Investigació Bàsica, Investigació Clínica .

Els premis a la Investigació Bàsica ia la recerca clínica estan dotats amb la quantitat de DOTZE MIL (12.000) EUROS.

Només s'admetran els treballs que hagin estat rebuts a la seu de la Fundació Renal (c / José Abascal n º 42, de Madrid, 28003, o per correu electrònic friat@friat.es), abans de les quinze hores de dia 29 juny de 2012.

Termini oficial: 29 Juny 2012

Termini IISPV: 25 Juny 2012

Import: 12.000 euros per a cada modalitat

Període d'execució: 1 anys

Més informació i bases

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×