Organisme

Fundació Agrupació Mútua

Objecte

Premiar un projecte de recerca de base científica que es vulgui dur a terme amb l'objectiu d'afavorir i promocionar l'autonomia de les persones que presenten una discapacitat o un trastorn mental sever a partir de projectes adreçats a promoure'n la inclusió social i laboral.

Sol·licitants

Podran optar al Premi tots els professionals titulats, bé de forma individual o en equip, així com les persones jurídiques, públiques o privades, que desenvolupin la seva activitat dins l'àmbit de l'Estat espanyol.

Descripció

Projecte de recerca: 15.000 euros, que seran lliurats en dos terminis. El primer, quan es concedeixi el Premi, i el segon, un cop presentada la memòria del treball realitzat, en finalitzar el segon semestre.

Al premi concedit se li aplicarà la retenció fiscal vigent.

El premi serà de caràcter únic i indivisible i serà lliurat a favor de la persona jurídica, pública o privada, del professional titulat que opta al Premi de forma individual o de l'autor o l'investigador principal, si es tracta de professionals que opten al premi en equip.

Termini oficial: 28 de Setembre de 2012

Termini IISPV: 24 de Setembre de 2012

Documentació a presentar

Per optar al premi cal presentar a la secretaria de la Fundació Agrupació Mútua, 1 ORIGINAL i 7 CÒPIES de tota la documentació que es detalla en les bases.

El projecte de recerca de base científica no pot haver estat publicat anteriorment.

Període d'execució: 1 anys

Més informació i bases

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×