Organisme

Fundació ORIENTA- Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Objecte

Premi bianual amb una dotació de 6.000 euros patrocinat per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

Es premiarà el millor treball de recerca, individual o en equip, sobre temes relacionats amb la salut mental infantil i juvenil. Podran optar al premi tots els professionals de la psiquiatria, psicologia, ciències mèdiques i socials vinculats, directament o indirectament, amb l’atenció, prevenció i promoció de la salut mental infantil i juvenil.

Descripció

– Els treballs hauran de ser ORIGINALS i no haver estat presentats a altres premis o concursos.

– Per a la valoració dels treballs, el jurat tindrà en compte, de forma prioritària, el caràcter innovador del tema, el rigor metodològic, la seva claredat d’exposició i la seva aplicabilitat.

– Els treballs hauran de ser redactats, en castellà, a doble espai, lletra “Arial 11”, programa WORD i format DIN-A4. El document que es presenti a concurs no ha de superar els 30 folis, i es farà constar la finalitat, objectius, metodologia i tècniques emprades, resultats, discussió, notes i bibliografia. Les taules, gràfics o altres il · lustracions figuraran com a annexos.

– El treball premiat es publicarà a la revista, en forma d’article, amb una menció expressa al premi.

Termini oficial: 30 de juny de 2012.

Termini IISPV: 25 de juny de 2012.

Més informació i bases

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×