OBJECTIUS
•Avaluar a una víctima que ha patit un col·lapse.
•Efectuar compressions toràciques i ventilacions de suport de manera efectiva.
•Realitzar ventilacions instrumentalitzades.
•Utilitzar de manera segura un desfibril·lador extern semiautomàtic.
•Col·locar a una víctima que està inconscient però que respira en la posició lateral de seguretat.
•Realitzar la desobstrucció de la via aèria.

PROGRAMA DEL CURS
•Presentació del curs i dels docents.
•Metodologia utilitzada.
•Introducció i objectius del curs.
•Epidemiologia.
•Cadena de la Supervivència.
•Valoració del nivell de consciència i la respiració.
•Suport Vital Bàsic (Compressions i Ventilacions).
•Desfibril·lació.
•Cures post ressuscitació.
•Maneig de la via aèria instrumentalitzada.
•Ús dels desfibril·ladors Semiautomàtics.
•Posició lateral de seguretat.
•Obstrucció de la via aèria.
•Entrenament pràctic en suport vital i desfibril.lació.
•Resolució de casos pràctics.
•Examen teòric.
•Examen pràctic.
•Avaluació del curs.
METODOLOGIA
El curs es desenvoluparà en dues fases:
1. No presencial (6 hores): lectura i estudi previ del manual entregat a l’alumne 5-7 dies abans del curs.
2. Presencial (8 hores).

INFORMACIÓ GENERAL
LLOC: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona i  Delegació de Tortosa.
DATES:
Seu de Tarragona:
19 de juny (9.00  a 13.00h.i de 15.00 a 19.00h)
Delegació de Tortosa: 6 i 7 de juny (de15.00 a 19.00h)
    
PREU del CURS: 50 € a ingressar per tal de formalitzar la matrícula.
(OPCIONAL: 5 €  de taxes pel carnet de l´IES i 10 €  de taxes pel títol del Consell Català de Ressuscitació que otorga els Crèdits de Formació). Les taxes s´abonaran el mateix dia del curs.

DURADA DEL CURS: 14 hores semi presencials (6 hores a distància i 8 hores presencials)

ADREÇAT A:   Personal sanitari assistencial (Infermeria, metges, tècnics en emergències sanitàries) i qualsevol persona interessada en el tema.

INSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ:
La inscripció es  realitzarà  mitjançant  correu  electrònic  a info@formatvida.com i la matriculació es farà efectiva mitjançant pagament del curs.
Per a més  informació  trucar a  Elísabet al tel.:  635154878  o a Jesús al tel.: 615544664.
ALUMNES PER INSTRUCTOR: 8 alumnes.
DOCENTS -INSTRUCTORS DEL CURS:
Sra. Elisabet Téllez Marín i Sr. Jesús Carrascosa Fernández. Diplomats en Infermeria. Directors-Instructors de SVB i DEA per SemicYuc i CCR. Instructors de SVA per SemicYuc i CCR. Instructors de SVATG.

ACREDITACIONS:
•Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) ; 3,1 crèdits. (Per professionals Sanitaris: Infermeria, Metges, Podòlegs, Fisioterapeutes…), (opcional)
•Consell Català de Ressuscitació (CCR), 8 hores (opcional)
•Institut d´Estudis de la Salut (IES): Carnet Acreditatiu (opcional)
•Forma-T Vida Formació Sanitària a Mida SLP

MATERIAL QUE ES  LLIURARÀ  A L’ALUMNE:
•Manual oficial de CCR: “ Recomanacions en ressuscitació cardiopulmonar bàsica amb desfibril.lació externa automàtica (Edició 2)”. Recomanacions 2010.
•Mascareta unidireccional de reanimació d’entrenament.
•Bolígraf.
•Folis.

MATERIAL EMPRAT PER AL DESENVOLUPAMENT DEL CURS:
•Power point oficial de recomanacions 2010 de CCR (segons les pautes de l´ERC (European Ressuscitation Council).
•Maniquís de ressuscitació cardiopulmonar bàsica.
•Desfibril·ladors externs semiautomàtics (simuladors).
•Baló de Reanimació.
•Cànula Orofaríngea.
•Mascareta Pocket-Masck.
•Mascaretes unidireccionals per fer el boca a boca.

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×