Poc més d’un mes és el temps del que disposa la Regió Sanitària del Camp de Tarragona per incloure les “peculiaritats” dels territori al Pla de Salut abans de la seva aprovació definitiva.

Yolanda Serra- Tarragona

El passat 22 de desembre es va presentar el “Pla de Salut 2011-2015” als proveïdors i representants de Col·legis professionals del la regió sanitària del Camp de Tarragona per tal de treballar en la confecció d’un “Pla de Salut Territorial”. Josep Mercadé, director de la Regió Sanitaria al Camp de Tarragona; Joaquim Nin, delegat del Govern a la demarcació i Josep Mª Padrosa, director del Servei Català de la Salut,  van ser els responsables de presentar el document.

L’aposta perquè els diferents centres d’una mateixa regió sanitària, ja siguin centres d’atenció primària com hospitals,  treballin de manera coordinada, agrupant les especialitats i les àrees d’activitat, per tal d’atorgar de més agilitat al sistema i eliminar duplicitats, va ser la principal mesura anunciada des del Departament de Salut. Padrosa va avançar que, en dates properes a la Setmana Santa,  l’hospital de Joan XXIII i el de Santa Tecla signaran un acord de col·laboració.

Per tal de fer el sistema sanitari més sostenible, es proposa potenciar l’ús de les tecnologies, ja que tenir a l’abast  la informació dels pacients en línia facilita la feina dels professionals podent disposar de la informació a l’instant.

La prevenció de la salut jugarà un paper fonamental en el futur. S’ha de tenir en compte l’empitjorament dels hàbits i estils de vida. Segons Padrosa “el 20% de la població és sedentària, aproximadament el 50% pateix sobreprès i el consum d’alcohol i tabac entre els joves és força elevat”.

No menys important és l’aposta per una millor gestió de la cronicitat ja que un 10% de cronicitat entre l població pot generar un 80% de despesa sanitària.

A mitjans de gener està prevista  l’aprovació dels “Plans de Salut Territorials” pels Consells de Direcció i Participació de les Regions i, el document definitiu haurà de ser aprovat pel Consell Executiu del govern a finals de gener.

Per altre banda, el passat 20 de desembre, el Consell de la Professió Infermera, òrgan que debat el paper de la infermeria en el sistema sanitari, es va reunir amb el conseller Boi Ruiz. L’objectiu de la trobada va ser el de presentar una seria de propostes i recomanacions per a que el Departament de Salut les tingui en compte alhora de dissenyar polítiques sanitàries. Garantir la presència de la direcció infermera en els òrgans de màxim nivell directiu, tant dels centres com dels territoris; assegurar les ràtios de població-pacients/infermera segons les recomanacions europees i les aprovades pel Consell de la Professió Infermera i mantenir l’expertesa infermera en el lloc de treball per tal de garantir la qualitat i personalització de les cures, són algunes de les consideracions irrenunciables que el CPIC va presentar.

 Des del Departament de Salut, el conseller va reconèixer el paper cabdal de les infermeres pel bon desenvolupament del futur Pla, especialment pel que fa  l’abordatge de les malalties cròniques i la prevenció: “Les infermeres i infermers són fonamentals en la presa de decisions assistencials i poden garantir, millor que ningú, la continuïtat de l’atenció i l’apoderament del pacient en la responsabilitat dels pacte terapèutic, tot fomentant l’autocura”, afirmava Ruiz.

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×