Ateses les greus tensions que afecten la tresoreria de la Generalitat de Catalunya, i la dificultat de liquiditat que se'n deriva, el Govern podrà adoptar una mesura urgent i excepcional que consisteix en l'ajornament de l'abonament del líquid de les retribucions del mes de desembre de 2011.

Aquesta mesura afecta directament el personal funcionari, interí, estatutari i laboral de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, així com el personal docent dels centres concertats -pagament delegat-, i el personal funcionari i interí al servei de l'Administració de Justícia.

Així, els empleats públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya percebran la nòmina de desembre de 2011 de la següent manera:

DIA

PERCEPCIONS

DEDUCCIONS

21/12/2011

100% Retribucions mensuals i Complement de Productivitat

100% IRPF, SS i altres

28/12/2011

80% Retribucions corresponents a la Paga Extraordinària de Desembre 2011

(efectuades el 21/12)

Ajornat

20% Retribucions corresponents a la Paga Extraordinària de Desembre 2011

 

L'abonament de l'import ajornat s'efectuarà quan hi hagi disponibilitat de tresoreria, i en tot cas en el moment de la transferència dels fons derivats de la disposició addicional 3a. de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Barcelona, 21 de desembre de 2011

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×