ASSOCIACIÓ D’EXALUMNES DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERES SANTA MADRONA
Carrer Claramunt nº 4, 08039 Barcelona. Metro L9, parada Bon Pastor
645046435 santamadronaexa@hotmail.com

Bases
1. Poden optar al Premi “Montserrat Porta” tots els estudiants del Grau d’Infermeria.
2. La temàtica haurà d’estar inclosa en una de les segünts línies:
• Propostes d’innovació en la pràctica assistencial.
• Estudis qualitatius al costat de persones que viuen situacions de salut.
• Experiències viscudes a les pràctiques. De la teoria a la pràctica. Propostes de millora
3. Els treballs presentats han de ser individuals i inèdits i tindran una extensió mínima de 10 fulls i màxima de 50, en pàgines estàndard A4, de 30 línies
de 65 caràcters, inclosos taules, figures i annexos.
4. De cada treball se’n presentarà un original i dues còpies, acompanyats del corresponent suport informàtic.
5. Els treballs seran signats amb el pseudònim i hauran d’anar acompanyats d’un sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà dit pseudònim i el títol de
treball presentat. Dins del sobre hi constarà el nom, cognoms, adreça, fotocòpia del NIF i escola on cursa els estudis el/la concursant. Aquest sobre només serà obert, en cas de ser premiat, en el moment de fer-se públic el veredicte del jurat.
6. Els treballs que no resultin premiats podran ser recollits, prèvia identificació de l’autor, fins al 30 d’abril de 2012. Passat aquest termini seran destruïts mentenint-ne l’anonimat i no n’acceptarà cap mena de correspondència.
7. El jurat estarà format per la Junta de l’actual Associació.
8. El premi es podrà declarar desert.
9. El termini de presentació de les propostes finalitza el 29 de febrer de 2012.

Més informació

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×