OBJECTIUS
• Avaluar a una víctima que ha patit un col·lapse.
• Efectuar compressions toràciques i ventilacions de suport de manera efectiva.
• Realitzar ventilacions instrumentalitzades.
• Utilitzar de manera segura un desfibril·lador extern semiautomàtic.
• Col·locar a una víctima que està inconscient però que respira en la posició lateral de seguretat.
• Realitzar la desobstrucció de la via aèria.

PROGRAMA DEL CURS
• Presentació del curs i dels docents.
• Metodologia utilitzada.
• Introducció i objectius del curs.
• Epidemiologia.
• Cadena de la Supervivència.
• Valoració del nivell de consciència i la respiració.
• Suport Vital Bàsic (Compressions i Ventilacions).
• Desfibril·lació.
• Cures post ressuscitació.
• Maneig de la via aèria instrumentalitzada.
• Ús dels desfibril·ladors Semiautomàtics.
• Posició lateral de seguretat.
• Obstrucció de la via aèria.
• Entrenament pràctic en suport vital i desfibril.lació.
• Resolució de casos pràctics.
• Examen teòric.
• Examen pràctic.
• Avaluació del curs.

METODOLOGIA
El curs es desenvoluparà en dues fases:
1. No presencial (6 hores),lectura i estudi previ del manual entregat a l’alumne 5-7 dies abans del curs.
2. Presencial (8 hores).

INFORMACIÓ GENERAL
LLOC: Delegació de Tortosa i seu de Tarragona del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona
DATES: Delegació de Tortosa : 8 de novembre de 2011
Seu de Tarragona: 14 de desembre de 2011
DURADA DEL CURS: 14 hores semi presencials (6 hores a distància i 8 hores presencials)
HORARI SESSIÓ PRESENCIAL: De 9:00 a 13:00h. i de 15:00 a 19:00h.
ADREÇAT A: Personal sanitari assistencial (infermeria, metges, tècnics en emergències sanitàries) i qualsevol persona interessada en el tema.

PREU: 50,00€ col·legiats, no inclou les taxes (opcionals).
           110,00€ no col·legiats, no inclou taxes del carnet IES
INSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ:
La inscripció es realitzarà mitjançant correu electrònic a info@formatvida.com i la matriculació es farà efectiva mitjançant pagament del curs.
Per a més informació trucar a Elisabet al tel.: 635154878 o a Jesús al tel.: 615544664.
ALUMNES PER INSTRUCTOR: 8 alumnes.
DOCENTS -INSTRUCTORS DEL CURS:
Sra. Elisabet Téllez Marín i Sr. Jesús Carrascosa Fernández. Diplomats en Infermeria. Directors-Instructors de SVB i DEA per SemicYuc i CCR.
ACREDITACIONS:
• Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) ; 3,1 crèdits. (només per a Infermeria i metges)
• Consell Català de Ressuscitació (CCR), 8 hores
• Institut d´Estudis de la Salut (IES): Carnet Acreditatiu (opcional)
• Forma-T Vida SCP
MATERIAL QUE ES LLIURARÀ A L’ALUMNE:
• Manual oficial de CCR: “ Recomanacions en ressuscitació cardiopulmonar bàsica amb desfibril.lació externa automàtica (Edició 2)”. Recomanacions 2010.
• Mascareta unidireccional de reanimació d’entrenament.
• Bolígraf.
• Folis.
MATERIAL EMPRAT PER AL DESENVOLUPAMENT DEL CURS:
• Power point oficial de recomanacions 2010 de CCR (segons les pautes de l´ERC (European Ressuscitation Council).
• Maniquís de ressuscitació cardiopulmonar bàsica.
• Desfibril·ladors externs semiautomàtics (simuladors).
• Baló de Reanimació.
• Cànula Orofaríngea.
• Mascareta Pocket-Masck.
• Mascaretes unidireccionals per fer el boca boca.

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×