DESTINATARIS Psicòlegs, estudiants de psicologia, i professionals de l’àmbit de la salut.
OBJECTIUS L'objectiu general és adquirir uns coneixements bàsics en relació als trastorns mentals més freqüents que pateixen les persones immigrants a la seva arribada al nostre país i com ajudar-los nosaltres com a professionals de la salut mental.
METODOLOGIA La primera part serà més teòrica i la segona part més pràctica, tipus taller.
PROGRAMA PRIMERA PART
1. Estrès i dol migratori. Característiques específiques.
2. Salut mental i psicopatologia en la migració.
a. Trastorns mentals bàsics en la migració.
b. Els culturals Bound Syndromes.
c. Quadres reactius d'estrès en la migració. El Síndrome d’Ulisses.
3. Diagnòstic diferencial dels trastorns mentals en la migració.
4. Avaluació de factors de risc en salut mental en la migració. Presentació i maneig de l'escala de factors de risc.
SEGONA PART
5. Estudi de casos amb l'escala d’avaluació de factors de risc en salut mental en la intervenció.
6. Plantejaments bàsics sobre la intervenció en salut mental amb els immigrants.
7. Intervencions psicoterapèutiques i psicofarmacològiques.
8. Intervencions psicoeducatives i psicosocials.
9. Anàlisis de la intervenció en casos.
DOCENT Dr. Joseba Achotegui Loizate. Dr. en medicina per la UB i especialitzat en psiquiatria.
Expert en la “Síndrome d’Ulisses”, docent en nombroses univeristats nacionals i internacionals sobre temes de migració. Assessor d’immigració i reagrupació familiar a la Comissió de llibertats i drets dels ciutadans del Parlament Europeu. Assessor de la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya des del 2004. Membre del Consell assessor de la World Association of Cultural Psychiatry
(WACP) .
LLOC Delegació de Girona del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
DURADA DATES HORARI
4 hores Divendres 7 d’octubre de 2011 De 9,00 a 13,00
PREUS Col·legiats 24,00 € , No col·legiats: 30,00 €, Estudiants 19,20€
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Delegació de Girona del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
Pl. Marquès de Camps, 17, 4t. 2a. – 17001 GIRONA
www.copc.cat/girona
copc.gi@copc.cat 972 222 710

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×