Aquesta formació de postgrau dóna resposta a una situació actual caracteritzada per la manca de formació en el camp de la discapacitat intel·lectual i per la important projecció professional del col·lectiu. El seu objectiu és donar la formació necessària a les persones que treballen en l’àmbit de la discapacitat o hi estan interessades.

Objectius:
Donar a conèixer el camp de les persones amb discapacitat intel·lectual, com es treballa, les eines o instruments que es fan servir, com ajudar-los a millorar la seva qualitat de vida i les dificultats del dia a dia dels professionals que treballen amb aquest col·lectiu.

A qui s'adreça:
Metges, psicòlegs, psicopedagogs, infermers, terapeutes ocupacionals, fisioterapeutes, treballadors socials, educadors socials, mestres i persones interessades en l’àmbit de la discapacitat.

Requisits d'admissió:
Diplomats i llicenciats interessats en l’àmbit de la discapacitat.

Programa:
Aquest curs forma part d'un programa modular en el que l'estudiant pot triar el seu itinerari formatiu, realitzant la totaliat o part del programa, amb l'obtenció del/s títol/s corresponent/s.
>Diploma de Postgrau en Envelliment per a Persones amb Discapacitat i Dependència (al realitzar la totalitat del programa).
>Diploma d'Especialització en Envelliment per a Persones amb Discapacitat i Dependència (al realitzar aquest mòdul).

BLOC COMÚ (60 hores)
1. Marc legal i conceptual de la DI
2. Recursos socials i atenció a famílies
3. Ètica i qualitat de vida

BLOC ESPECÍFIC. ENVELLIMENT I DEPENDÈNCIA (100 hores)
1. Marc legal
2. SEVAD I
3. SEVAD II
4. Tècniques d’estimulació
5. Abordatge TC

PRÀCTICUM (30 hores)
Només estudiants del Diploma de Postgrau

Més informació

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×