Presentació:
La llengua de signes catalana és una llengua que necessita temps i una metodologia d’aprenentatge especial. Actualment cal oferir la possibilitat d’aprendre aquest sistema de comunicació a partir de cursos estructurats i un material adequat. El curs està dirigit a tota persona que vulgui aprendre’n, sigui per interès personal o bé perquè ho necessita per al seu lloc de treball o aspiració professional.
Cal destacar que una part del professorat està format per persones sordes formades en l’ensenyament de la llengua de signes; és, doncs, una forma de valorar i reconèixer la seva formació i capacitat.

Objectius:
– Aprendre el sistema dactilològic.
– Saber usar i controlar l’espai per comunicar-se.
– Educar l’expressió facial i corporal per transmetre informació.
– Aprendre vocabulari bàsic i d’ús quotidià.
– Entrenar la memòria i la discriminació visual.
– Donar a conèixer les característiques bàsiques de la comunitat sorda i pautes de comunicació.

A qui s'adreça:
A tota persona interessada en aprendre llengua de signes catalana, sigui per interès personal o professional.

Més informació

Nivell 1      Nivell 2      Nivell 3

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×