Realitzar una cerca correctament a les bases de dades ens permet localitzar i identificar documents existents sobre un tema determinat. En la nostra tasca infermera disposar d’habilitats a l’hora de fer cerques a bases de dades ens ha de permetre resoldre de manera òptima les nostres necessitats d'informació.

Objectius
Aprendre a buscar documents en una base de dades sobre un tema determinat.
•Identificar els elements i l’estructura de les bases de dades.
•Adquirir habilitat en la recuperació de la informació mitjançant estratègies de cerca.
•Localitzar el document final.
•Gestionar cerques/registres bibliogràfics obtinguts.
Continguts
•Introducció a les bases de dades. Concepte. Tipus i estructura.
•Desenvolupament d’habilitats de cerca: operadors per combinació, llenguatges d’interrogació, limitadors.
•Estratègies de cerca. Tipus de cerca (simple i avançada). Cerca per camps (autor, títol, matèria, paraula clau). Truncaments i filtres.
•Revisió i manipulació de resultats.
•Descripció i ús de les bases de dades d’infermeria.
•L’accés al document final. Localització d’articles de revistes (catàlegs, e-journals).
Programa
1. Bases per a realitzar una cerca bibliogràfica. Com realitzar una cerca bibliogràfica a la base de dades Cuidatge. Com realitzar una cerca bibliogràfica a la base de dades Cuiden. Realització d’una cerca bibliogràfica (pràctiques). Resolució de dubtes i preguntes.
2. Bases per a realitzar una cerca bibliogràfica. Bases per a realitzar una cerca bibliogràfica a la base de dades IME (Índice Médico Español). Bases per a realitzar una cerca bibliogràfica a la base de dades IBECS (Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud). Realització d’una cerca bibliogràfica (pràctiques). Resolució de dubtes i preguntes.
3. Bases per a realitzar una cerca bibliogràfica. Bases per a realitzar una cerca bibliogràfica a la base de dades Cochrane Libray Plus. Bases per a realitzar una cerca bibliogràfica a la base de dades Pubmed/Medline. Realització d’una cerca bibliogràfica (pràctiques). Resolució de dubtes i preguntes.
4. Treball  pràctic
Docent: Sra.  Cristina  Rey  Reñones.  Infermera  i  Llicenciada  en  Antropologia.
Metodologia del curs
El curs s’estructura en 3 sessions presencials i la realització d’un treball pràctic. Les sessions presencials combinaran una part de teoria i una part de pràctiques (aquelles persones que puguin disposar d’ordinador portàtil el poden portar).
En el treball pràctic, es demostrarà que l’alumne ha adquirit les habilitats necessàries per a realitzar una cerca bibliogràfica. La resolució d’aquesta activitat serà apte o no apte. Es lliurarà un certificat d’assistència al curs per un total de 15 hores per aquelles persones que hagin estat aptes i hagin presenciat les 3 sessions. 
Informació general:
Lloc: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona
Dates:   Dijous,  4, 11, 18  i  una sessió de tutoria el dia 25 d’agost  de 2011
Horari:  de  9.30h a 12.30h
Hores:  15 hores
Adreçat a: Infermeres/s  i professionals  interessats en el tema.
Preu:   50,00  € col·legiats
            100,00 € no col·legiats
Inscripció:  La  inscripció  es  realitzarà  a  la  pàgina  web  del  Col·legi en l’apartat de FORMACIÓ-INSCRIPCIONS i es formalitzarà mitjançant ingrés a:
Banc Santander al núm. de compte:   0049-1064-40-2710139305. 
Un cop fet el  pagament l’has de fer arribar al Col·legi per e-mail:  formacio@codita.org o per fax: 977 22 09 08
Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×