Aquest curs s’emmarca dins del Projecte europeu ADEM de formació en demències
Destinataris: Diferents professionals en directa relació amb les persones grans i el seu
entorn: diplomats en infermeria, educació social, fisioteràpia, treball social, terapeutes
ocupacionals, psicòlegs sense formació específica en neuropsicologia…

Objectiu general: Donar a conèixer el vessant neuropsicològic del procés d’envelliment,
abordant els aspectes cognitius, funcionals i conductuals i la seva relació amb la qualitat de
vida.
Objectius específics:
• Assolir coneixements bàsics sobre la neuroanatomia de l’envelliment: canvis cerebrals.
• Conèixer els canvis fisiològics fonamentals en el sistema sensorial (via d’entrada dels
estímuls).
• Abordar la noció d’edadisme, com a forma de discriminació social, des de la vessant
cognitiva.
• Conèixer els fonaments de les capacitats cognitives i la repercussió que en elles pot tenir
l’envelliment.
• Conèixer i comprendre els possibles canvis en la salut mental de la gent gran.
• Conèixer les repercussions funcionals d’allò fisiològic, cognitiu i conductual.
• Analitzar els trets bàsics dels barems de qualitat de vida en l’envelliment.
• Adquirir nocions bàsiques sobre l’avaluació neuropsicològica:
o Conèixer els rudiments essencials sobre les diferents fases de l’avaluació
neuropsicològica: en què consisteix?
o Aprenentatge pràctic sobre l’administració i interpretació d’algunes de les principals eines
de cribatge de l’estat cognitiu i d’escales de valoració funcional i conductual.
• Aprendre a detectar senyals d’alarma de deteriorament cognitiu. Distingir entre envelliment
normal i patològic, alhora que assolir nocions bàsiques sobre el deteriorament cognitiu lleu i
la demència.
Continguts
• Canvis cerebrals en l’envelliment.
• Canvis fisiològics en l’envelliment: afectació del sistema sensorial.
• L’edadisme: mites i realitats cognitives.
• Repercussió de l’envelliment en les capacitats cognitives: Atenció – Llenguatge –
Praxis –Gnòsies – Memòria – Funcions executives.
• Envelliment i salut mental. Alteracions anímiques freqüents en l’envelliment: Tristesa –
Depressió – Ansietat
• L’estat funcional de la gent gran: repercussions dels canvis fisiològics, cognitius i
conductuals derivats de l’envelliment.
• Qualitat de vida. Valoració i repercussió de l’envelliment.
• Avaluació neuropsicològica: Objectius – Fases – Alguns test i bateries
neuropsicològiques freqüentment emprats – Aplicació pràctica del cribatge cognitiu,
funcional i conductual.
• Envelliment normal i envelliment patològic: El deteriorament cognitiu lleu – La
demència: Què és? ; Principals tipus demència: freqüència i trets més característics –
Senyals d’alarma de deteriorament cognitiu. Què és normal i què no?
Docent: Dra. Nina Gramunt Fombuena. Neuropsicòloga
Dates : 15, 22 i 29 de març – 5 i 12 d’abril de 2011 – Horari: De 16 a 20 h.
Durada: 20 hores Preu: 130 euros
Lloc: ISPA- C/ Amigó, 19

Més informació

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×