Des de la  Unitat de Vigilància Epidemiològica de Tarragona ens fan saber que des del novembre s’està diagnosticant casos de xarampió  arreu de Catalunya, el nombre de casos pel moment és  baix , però sembla que el virus del xarampió circula en la comunitat.
 
Per tal d'evitar al màxim l'aparició de nous casos us recordo que davant de qualsevol malalt sospitós cal l'aïllament respiratori. Recordeu que  el brot del 2007 va afectar a nens i adults, i que la  principal forma de contagi va ser nosocomial, sobretot a partir de les sales d'espera dels centres sanitaris.
 
Davant la sospita :
 
* Cal declarar-la de forma urgent: El xarampió és una malaltia de declaració obligatòria individualitzada i urgent i les actuacions en els contactes amb un cas de xarampió les realitzen els tècnics de vigilància epidemiològica i han de seguir les recomanacions protocol•litzades per controlar els brots.
* Si la sospita es produeix fora de l'horari laboral, en un dia festiu  cal trucar al Sistema d'Urgències de Vigilància Epidemiològica ( SUVEC, tel.627480828)
*  Cal aplicar les precaucions i mesures d'aïllament www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2100/spveprev2.pdf
 
Tots els professionals que treballen en centres sanitaris han d'estar immunitzats contra el xarampió.
 
Us ho comunico perquè  sembla que pot estar incubant-se un brot i pot venir de qualsevol lloc i persona. I perquè en feu difusió a tothom que cregueu convenient.
 
Moltes gràcies per la col·laboració.

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×