CONVOCATÒRIA ESPECIALITATS

Publicació al BOE: 22 de setembre de 2010

1.- Accés EIR:

1.1.-Places convocades:

·         461 places per a l’especialitat d’infermeria obstètric ginecològica

·         178 places per a l’especialitat d’infermeria en salut mental

·         13 places per a l’especialitat d’infermeria del treball

·         52 places per a l’especialitat d’infermeria pediàtrica

·         132 places per a l’especialitat d’infermeria familiar i comunitària

·         12 places de l’especialitat d’infermeria geriàtrica

 

1.2.-Presentació de sol·licitudsper a participar en les proves selectives:

Descarregar la sol·licitud de: http://www.msps.es/fse/modelo790

La presentació d’aquesta sol·licitud, s’haurà de fer a les respectives seus provincials de la Subdelegació del Govern. Tarragona, Passeig de l’Escollera, s/n.

1.3.- El termini de presentacióde les sol·licituds:

Del 24 de setembre al 4 d’octubre de 2010.

1.4.- La data de l’examen: 29 de gener de l’any 2011. A Barcelona.

2.- Accés Via extraordinària

2.1.- Podreu accedirsi acompliu una d’aquestes premisses:

·         més de 4 anys treballats en alguna d’aquestes especialitats

·         teniu dos anys treballats més 20 crèdits de formació post graduada

·         teniu dos anys treballats més 40 crèdits de formació continuada

2.2.- Termini de presentació de sol·licituds: 22 de març

2.3.- Gestióa través del Col·legi, portant següent documentació: 

·         Fotocòpia compulsada del D.N.I

·         Fotocòpia compulsada del títol d’infermeria.

·         Certificat del temps treballat (en castellà).

·         En el seu cas, títols compulsats, de la diferent formació presentada.

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×