Amb data 22 de setembre de 2010, ha estat publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (B.O.E), l’Ordre SAS/2447/2010, de 15 de setembre per la que s’aprova la convocatòria de prova selectiva 2010, per a l’accés en l’any 2011, a places   de formació sanitària especialitzada per a graduats/diplomats en Infermeria.

Les places convocades són 848: 461 places per a l’especialitat d’infermeria obstètric ginecològica; 178 places per a l’especialitat d’infermeria en salut mental; 13 places per a l’especialitat d’infermeria del treball; 52 places per a l’especialitat d’infermeria pediàtrica; 132 places per a l’especialitat d’infermeria familiar i comunitària i 12 places de l’especialitat d’infermeria geriàtrica.

S’ha de presentar la sol.licitud per a participar en les proves selectives en el model 790, el qual el podeu obtenir gratuïtament a la pàgina web del Ministeri de Sanitat i Política Social: http://www.msps.es/fse/modelo790. La presentació d’aquesta sol.licitud, s’haurà de fer a les respectives seus provincials de la Subdelegació del Govern. Concretament a Tarragona al Passeig de l’Escollera, s/n, on es troba ubicat el Departament de Sanitat de la Subdelegació del Govern.

El termini de presentació de les sol.licituds serà del 24 de setembre al 4 d’octubre de l’any en curs. La data de l’examen serà el 29 de gener de l’any 2011. La localitat de l’examen per als aspirants catalans serà Barcelona.

Recordar-vos que si teniu més de 4 anys treballats en alguna d’aquestes especialitats, o si teniu dos anys treballats més 20 crèdits de formació post graduada o en el seu cas dos anys treballats més 40 crèdits de formació continuada, podeu accedir a les diferents especialitats esmentades anteriorment, per la via extraordinària.  El termini de presentació d’aquestes sol.licituds per aquesta via és de sis mesos a partir del dia de la publicació al B.O.E (22 de setembre) Podeu fer aquesta gestió a través del Col.legi, portant la documentació que seguidament es detalla:

 

  • Fotocòpia compulsada del D.N.I
  • Fotocòpia compulsada del títol d’infermeria.
  • Certificat del temps treballat (en castellà).En aquest certificat, que us ha de facilitar la vostra empresa, ha de constar de forma explícita el lloc de treball o el servei on desenvolupeu les vostres tasques infermeres i han de quedar clares les competències desenvolupades, per així poder justificar que el temps treballat acreditat, està relacionat amb l’especialitat sobre la qual demaneu l’accés, per la via extraordinària.
  • En el seu cas, títols compulsats, de la diferent formació presentada.
Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×