S’ha publicat en el DOGC de 30/08/2010 la resolució SLT/2778/2010, de 3 d’agost, de convocatòria, a Barcelona, d’un curs de diplomats en sanitat per al curs 2010-2011, organitzat per l’Institut d’Estudis de la Salut. Aquest curs es realitza també de manera descentralitzada a Tarragona.
OBJECTIU:
Formar els participants en les bases científiques i operatives de la salut pública i capacitar-los en la utilització dels instruments per a la interpretació, el control i l’avaluació dels problemes de salut des del punt de vista comunitari.
PARTICIPANTS:
Llicenciats i diplomats en ciències de la salut (medicina, infermeria, farmàcia, veterinària, psicologia, odontologia, podologia, etc) o d’altres disciplines afins (biologia, química, ciències ambientals, etc).
DURADA DEL CURS, CALENDARI I HORARIS:
La durada del curs és de 250 hores, de les quals 175 corresponen a formació teoricopràctica i 75 a l’elaboració del treball d’investigació, revisió o planificació d’un programa d’intervenció.
El curs començarà durant el mes de novembre de 2010 i es durà a terme durant el curs 2010-2011.
TITULACIÓ ATORGADA:
Títol de Diplomat en Sanitat, acreditat per l’Institut d’Estudis de la Salut i la Escuela Nacional de Sanidad.
IMPORT DE LA MATRÍCULA: 1.800 €
PREINSCRIPCIÓ: TERMINI i DOCUMENTACIÓ
El termini de presentació de sol·licituds s’estableix fins al 23 de setembre.
Documentació per a la preinscripció
– Sol.licitud de preinscripció segons el model normalitzat de l’IES
– Fotocòpia del títol de llicenciatura o diplomatura
– Currículum
– Fotocòpia del DNI
– Dues fotografies
Els impresos de sol·licitud d’admissió al curs es poden recollir i presentar, juntament amb els documents que es demanen, a l’Institut d’Estudis de la Salut, als serveis territorials de Salut de Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona i Terres de l’Ebre, a la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida i a la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació.
També es pot obtenir l’imprès de sol·licitud d’admissió al curs a la web de l’Institut d’Estudis de la Salut www.gencat.net/salut/ies
PROGRAMA DE L’EDICIÓ A TARRAGONA
Mòdul 1

Introducció a la salut pública. Organització sanitària i polítiques de salut
Mòdul 2
Metodologia i tècniques per a la identificació, l’estudi i l’anàlisi dels problemes de salut. Sistemes d’informació sanitària i indicadors de salut
Mòdul 3
La comunicació científica
Mòdul 4
Promoció i protecció de la salut
METODOLOGIA DOCENT
La metodologia docent es basa en sessions teòriques i s’utilitzen com a mètodes docents els expositius, els de discussió i metodologia de solució de problemes. Els problemes seran extrets de la pràctica real. Les sessions d’informàtica, d’estadística i d’epidemiologia es basaran en mètodes demostratius.
CRITERIS AVALUATIUS
Examen alliberatori de cada mòdul, amb un qüestionari de preguntes múltiples de resposta única i supòsits pràctics a resoldre.
Els alumnes hauran de presentar un treball final on aplicaran els coneixements adquirits durant els diferents mòduls. El tema és lliure però seria pertinent que estigués relacionat amb la seva pràctica professional quotidiana. La càrrega del treball equival a 75 hores.
Per a més informació:
Serveis Territorials del Departament de Salut de Tarragona
Av. M. Cristina , 54
43002 Tarragona
Secretaria: Sra. Pilar Casanova
A/e: pilar.casanova@gencat.cat
Tel 977 22 41 51
Fax 977 21 89 54
Amb la col·laboració de: La Escuela Nacional de Sanidad

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×