Segons les darreres dades oficial publicades, durant l'any 2009 han nascut a Catalunya 85.347 nadons.Com a característica més principal, aquesta xifra plasma el primer descens en 14 anys del nombre

de naixements. Així, entre els anys 2008 i 2009 la reducció total ha estat del 4,5%. En la població autòctona hi ha hagut una reducció del 4,8% dels naixements i, en la població estrangera, ha estat del 1,0%. De cada 100 nadons que neixen, 30 tenen la mare de nacionalitat estrangera. Les dades que es presenten en el document que us adjuntem procedeixen del registre de naixements del Programa de Salut Maternoinfantil del Departament de Salut que es nodreix del Programa de Detecció Precoç Neonatal, des del 1993. El registre té una cobertura del 100% dels nadons nascuts vius tant als centres maternals de la xarxa d' utilització pública com als centres privats. També teniu a disposició el Resum Executiu dels Indicadors

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×