L'EMAS (Management and Audit Scheme) és un sistema voluntari de gestió ambiental que permet a les organitzacions avaluar i millorar el seu comportament ambiental i difondre aquest compromís entre els seu personal i els seus usuaris.

En compliment del que estableix el Reglament (CE) núm. 761/2001 del Parlament Europeu i del Consell de la Unió Europea, de 19 de març de 2001, pel qual es permet que les organitzacions s'adhereixin amb caràcter voluntari a un sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS), s'emet aquesta declaració ambiental amb l'objectiu de facilitar al públic i a altres parts interessades informació respecte a l'impacte, al comportament ambiental i a la millora permanent en matèria de medi ambient dels centres certificats d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut. L'abast d'aquesta declaració ambiental són les activitats relacionades amb l'assistència sanitària general i l'especialitzada d'atenció primària, d'atenció continuada i d'urgències durant el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2009.

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×