Divendres, 23 de juliol de 2010 09:38 Gabinet de Comunicació

Les infermeres del Servei de Cirurgia Vascular de Joan XXIII, Montse Segarra, Carme Fabra i Joana González, van ser premiades al Congrés Nacional d'Infermeria Vascular celebrat a Madrid, el passat mes de juny, pel seu treball “Ética en la toma de decisiones enfermeras: el anciano ingresado.” L'objectiu d'aquest estudi és conèixer i comprendre els problemes ètics que més influeixen en la presa de decisions d'infermeria, respecte al pacient de més edat, per ajudar als professionals a plantejar-los i trobar solucions que es puguin aplicar.

Les infermeres i els infermers es troben a diari amb problemes vinculats amb la diversitat cultural, amb les relacions amb altres professionals i amb les cures que es donen als pacients, especialment als més fràgils, els nens i les persones grans. Per a resoldre aquests problemes és necessari prendre decisions fonamentades en l’ètica.
L'estudi, es basa en sis entrevistes en profunditat, realitzades a infermeres de la Unitat de Cirurgia Vascular de l'Hospital Joan XXIII amb l'objecte de conèixer i reflexionar, sobre els conceptes ètics en la presa de decisions, relatives als malalts de més edat. És un estudi qualitatiu, l'anàlisi de dades del qual, s'ha estructurat al voltant de preguntes d'investigació.
Metodologia: Entrevistes en profunditat representatives de l'univers poblacional. Concretament, es realitzen a sis infermeres de diferent edat i que treballen en torns de dia i de nit. Les entrevistes responen a un únic guió, elaborat per a aquest treball i comú als investigadors, prenen com a base fonts bibliogràfiques i de consulta on line. El procés d'investigació consta, per una part, de la preparació de l'estudi i de la selecció dels informadors; per altra banda, de la realització de les entrevistes, amb la transcripció, interpretació i discussió.
Interpretació de dades/ resultats: Les dades s'han analitzat diferenciant les respostes dels grups d'edat de les persones entrevistades. En l'anàlisi, es troben referències en base a l'ètica del cuidar; a les diferències entre cuidar gent jove i anciana; i a la presa de decisions infermeres, ja sigui en una vessant autònoma (infermera-pacient) o a conflictes de col•laboració (infermera-pacient-equip multidisciplinari).

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×