Hem rebut diverses consultes de col·legiats demanant informació si la tasca que feien en centres d'Atenció Primària gestionats per l'I.C.S., tenia cobertura legal.
Com és habitual, aquestes consultes es van derivar a l'Assessoria Jurídica.
La resposta va ser un Informe Jurídic.

Com a conseqüència d'aquest informe, el Sr. Jordi Daniel, Gerent de l'Àmbit d'Atenció Primària Tarragona-Reus, va demanar una reunió amb la Presidenta del col·legi, Sra. Olga Sala.
Van acompanyar al Sr. Jordi Daniel la Sra. Mª Waleska Badia, Directora A.P. i Sra. Roser Pedret, Adjunta d'Infermeria.

Un cop reunits a la seu col·legial, amb presencia de l'Assessoria Jurídica i desprès de debatre el tema, el Sr. Jordi Daniel sol·licita a la Presidenta elaborar un document amb la col·laboració d'infermeres nomenades pel col·legi, accepten la proposta, deixant molt clar que ll'esmentat document se li donaria el vist i plau des de l'Assessoria Jurídica del col·legi.

CONTINGUT DEL DOCUMENT

En cap cas s'ha signat un conveni, és un document fruit del treball i deixa reflexat que no poden fer tasques que no estiguin jurídicament recolzades.

INFORME PRELIMINAR DEL CONSELL DE COL·LEGIS DE DIPLOMATS EN INFERMERIA DE CATALUNYA SOBRE EL DOCUMENT OBJECTIUS DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×