DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A COL·LEGIAR-SE ANY 2015

·2  FOTOGRAFIES  FORMAT  DNI
·FOTOCÒPIA  DNI  I  ORIGINAL
·FOTOCÒPIA  DEL TÍTOL  DE  DIPLOMAT/GRADUAT  EN INFERMERIA,  COMPULSAT  O  ORIGINAL  I  FOTOCÒPIA.
          En cas de no estar en possessió del títol :
– Resguard del títol de Diplomat/Graduat en Infermeria,  compulsat o original  i fotocòpia
          Si  el  títol  és  estranger:  S'ha  de  portar  l'homologació o  reconeixement  atorgada  pel   Ministeri  d'Educació,  original  i  una  fotocòpia.
·NÚMERO DE COMPTE CORRENT  O  LLIBRETA.
·IMPRESOS  QUE FACILITA EL COL·LEGI.
·INGRÉS EN EL NOSTRE  NÚM. DE COMPTE:  ES28  2013  3010 46 0210527110 de  CatalunyaCaixa, de: 148,00 €

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA COLEGIARSE AÑO 2015

·2  FOTOS TAMAÑO  CARNET
·FOTOCOPIA  DNI   Y  ORIGINAL
·FOTOCOPIA  TÍTULO  DE  DIPLOMADO/GRADUAT  EN  ENFERMERÍA,  COMPLUSADO  U  ORIGINAL  Y  FOTOCOPIA
          En caso de no estar en posesión del título:
-Resguardo del título  de Diplomado/Graduado  en  Enfermería,  compulsado u original y fotocopia
          Si  el  titulo  es  extranjero:  se  ha  de  traer  la  homologación  o  reconocimiento  dado  por  el  Ministerio  de  Educación,  original  y  una  fotocopia.
·NÚMERO  DE  CUENTA  CORRIENTE  O  LIBRETA.
·IMPRESOS  QUE FACILITA  EL COLEGIO.
·INGRESO EN NUESTRA CUENTA BANCARIA:  ES28  2013  3010 46 0210527110 de CatalunyaCaixa, de: 148,00 €

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×