Entre els mateixos, estan la prescripció infermera, la nova llicenciatura i les especialitats infermeres. Així mateix, s'ha celebrat una roda de premsa per presentar als mitjans com prescriuran més de 37.000 medicaments tant de prescripció mèdica com de lliure dispensació, les infermeres i els infermers d'Espanya. En ella han intervingut Máximo González Jurado, President del Consell General d'Infermeria d'Espanya, i Ana Pedraza, presidenta del Col•legi d'Infermeres i Infermers de Tarragona.
Máximo González Jurado ha estat, en la seva qualitat de President, el defensor i impulsor de la legalització de la prescripció infermera i va ser qui, després d'una lluita de quatre anys, va negociar finalment la resolució tant amb el Ministeri de Sanitat i Política Social com amb els diferents grups parlamentaris del Congrés i el Senat. Així mateix, Ana Pedraza, presidenta de les infermeres tarragonines, ha estat promotora de l'importantíssim suport que ha tingut la prescripció infermera en aquesta comunitat.

Demostració en primícia a Espanya de la plataforma de prescripció.

Els mitjans de comunicació han conegut la nova plataforma que ha desenvolupat l'Organització Col•legial d'Infermeria perquè les infermeres puguin prescriure amb plenes garanties de qualitat i seguretat. És una eina tecnològica que ha estat descrita per les autoritats sanitàries internacionals, l'Organització Mundial de la Salut i el Consell Internacional d'Infermeres, com la major base de dades de prescripció farmacològica a nivell mundial. Es tracta d'una eina digital pionera al món, la gestió de la qual es basa en la incorporació de potents bases de dades per a permetre l'actualització permanent de coneixements, tant dels medicaments i els productes sanitaris, com de la metodologia i els llenguatges infermers. Els assistents a la roda de premsa han estat testimonis d'una demostració del funcionament d’aquesta plataforma.
Una eina amb informació de més de 80.000 medicaments.
Aquesta plataforma incorpora tota la informació disponible sobre els més de 80.000 medicaments i productes sanitaris que existeixen o hi ha hagut al mercat, incorporant la seva fitxa tècnica, composició, activitat, presentacions, alertes sobre el producte i prospecte. Igualment, inclou tots els catàlegs, en funció de la comunitat autònoma en la qual ens trobem, amb els seus preus de referència i, de forma específica, tots aquells medicaments i productes sanitaris de prescripció autònoma per part dels infermers. Aquesta informació es complementa amb una eina que proporciona puntualment les alertes de farmacovigilancia, que s'emeten des de les corresponents autoritats sanitàries. Compta fins i tot amb una base de dades per a consultar les possibles interaccions entre medicaments o principis actius.
Dèficit de professionals
A la roda de premsa, el president dels infermers espanyols també ha posat de manifest l'important dèficit d'infermers que experimenta Espanya respecte a la resta de la Unió Europea. Espanya té una mitjana de 539 infermers per cada 100.000 habitants. Som a la cua d'Europa respecte a aquesta proporció, considerada per l'Organització Mundial de la Salut com a fonamental a l'hora de determinar la qualitat de l'assistència sanitària dels països. La mitjana és de 808 infermeres per cada 100.000 habitants, per tant Espanya té un 34% menys infermeres que la mitjana comunitària.
En general, les dades no són bones però aquests són radicalment diferents en cada una d'elles. Així, trobem que Navarra és l'autonomia amb major proporció d'infermeres (828 infermeres per cada 100.000 habitants) i Múrcia és la que ostenta el pitjor resultat, amb tan sols 334 professionals.
Per al president dels 250.000 infermers que treballen en el nostre país, "ningú no pot discutir que s'està trencant el principi d'equitat del Sistema Nacional de Salut, ja que resulten absolutament impossible que la qualitat assistencial sigui la mateixa amb tres vegades menys infermeres per cada cent mil habitants o, el que és el mateix, quan cada professional ha de prestar assistència al triple de pacients que els seus companys en altres autonomies".
La situació no és més falaguera a Catalunya, que ocupa el vuitè lloc en el nombre d'infermers per cada 100.000 habitants, amb 431. Per províncies, Barcelona compta amb una proporció de 474, seguida de Lleida amb 337, Tarragona amb 319 i Girona amb 297 infermers per cada 100.000 habitants.

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×