Arran de la reunió institucional, mantinguda el passat 15 de juny de l’any en curs, entre el President del “Consejo General de Enfermería” i el Secretari General de Sanitat i Política Social, en la que també estaven presents el Director General d’Ordenació Professional i el Director General de Farmàcia, s’ha produït el desbloqueig i la signatura de les ordres que contenen els programes formatius de les noves especialitats d’Infermeria Familiar i Comunitària i d’Infermeria Pediàtrica.

Tanmateix, en el transcurs de l’esmentada reunió, s’ha articulat el model de l’especialitat d’Infermeria de Cures Médico Quirúrgiques, que serà una especialitat de tres anys de durada, amb tres perfils: 1.- Urgències i Crítics; 2.- Crònics complexes i Oncològics; 3.- Cures peri-operatòries.

La culminació d’aquest procés negociador posa de relleu el consens entre totes les institucions implicades.

Circular Nº 30/2010     Circular Nº 31/2010

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×