En relació als dubtes originats i consultes realitzades pels nostres col·legiats, passarem a detallar els fets i actuacions envers a la comunicació d’un comunicat per part de l’ICS, informant al personal d’infermeria que l’activitat realitzada dins del Programa de Gestió de la Demanda Aguda a l’ Atenció Primària, té cobertura per la pòlissa d’assegurança contractada pel Servei Català de la Salut.
En el moment de rebre aquesta informació nosaltres varem fer la mateixa consulta a la nostre companyia d’assegurances de R.C. i la resposta en cas de possibles reclamacions per responsabilitat civil realitzades als infermers/ers, s’ha de puntualitzar que aquesta cobertura legal existeix sempre que les citades activitats corresponguin a l'àmbit de les funcions professionals pròpies dels / les Infermers/res.
Això vol dir, que no hi ha dubte que la pòlissa contractada cobreix la responsabilitat civil, però sempre que l’activitat sigui funció d’infermeria.

Resposta companyia assegurances

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×