Introducció:

 • L’acupuntura és una tècnica de la medicina tradicional xinesa que tracta de la inserció i manipulació d’unes fines agulles en el cos amb l’objectiu de restaurar la salut i el benestar del pacient. L’acupuntura històricament s’ha utilitzat per combatre el dolor. Actualment l’evidència científica avala els beneficis de l’acupuntura en la dismenorrea, insomni, estrés i ansietat, millora del dolor i nàusees i vòmits en pacients oncològics.
 • El 1979, amb la creixent popularitat de l’acupuntura, la OMS va elaborar unes directrius sobre la seguretat de l’acupuntura i la seva efectivitat. Aquell mateix any la OMS va publicar un document amb les malalties que podien ser tractades amb acupuntura.

Objectiu general:

 • Analitzar les evidències d’eficàcia de l’acupuntura a l’actualitat i donar-les a conèixer al col·lectiu d’infermeria.

Objectius específics:

 • Formar infermers i infermeres en els principis bàsics de l’acupuntura amb la finalitat de poder aconsellar-la com a opció terapèutica no farmacològica i millorar la qualitat de vida dels pacients.
 • Conèixer les bases científiques i fisiologia de l’acupuntura per un millor coneixement d’aquesta teràpia natural i complementària.
 • Exposar les diferents aplicacions de l’acupuntura i medicina xinesa en el sistema sanitari a nivell nacional i internacional.

Contingut:

 • BLOC 1. INTRODUCCIÓ
  • Història i bases filosòfiques de la Medicina Tradicional Xinesa (MTC)
  • Concepte d’energia
  • Meridians o canals d’energia. Localització de punts d’acupuntura
  • Etiologia de la malaltia segons medicina xinesa.
  • Eines diagnòstiques i terapèutiques en medicina xinesa.
  • Directrius sobre la seguretat i efectivitat de l’acupuntura segons la OMS.
  • Bases científiques i fisiologia de l’acupuntura.
 • BLOC 2. MANEIG DEL DOLOR AMB ACUPUNTURA
  • Migranya
  • Lumbàlgia
  • Ciàtica
  • Síndrome del Túnel Carpià
  • Epigastràlgia
  • Dolors musculars, contractures
 • BLOC 3. REVISIÓ D’ESTUDIS CIENTÍFICS D’ACUPUNTURA

Docent:

 • SÒNIA ARGILÉS SALLA
 • Llevadora d’Atenció Primària. Institut Català de la Salut Tarragona.
 • Acupuntora en Centre Tausalut. Tarragona.
 • Màster en Medicina Tradicional Xinesa i Acupuntura. EUI St Joan de Déu. Adscrita a la Universidad de Barcelona.

Metodologia:

Classes presencials teòriques on el professorat explicarà els principis bàsics, bases científiques i fisiologia de l’acupuntura, així com les seves diferents aplicacions en el camp de les cures infermeres.

A banda també es donarà a conèixer a l’alumnat quins centres sanitaris del nostre país i altres països es practica l’acupuntura com a eina terapèutica exclusiva o complementaria a altres tractaments farmacològics.

Presentacions, en format PowerPoint i vídeos. Es seguirà el programa formatiu segons criteris establerts utilitzant un dossier amb continguts teòrics i pràctics.

L’alumnat disposarà d’articles d’evidència científica més rellevants sobre acupuntura.

Posteriorment, a les sessions teòriques, hi ha un espai de preguntes orientat a la discussió i preguntes amb els assistents.

Taller pràctic, sobre el maneig d’una sessió d’acupuntura on el professorat farà una demostració demanant la col·laboració d’un alumne/a voluntari simulant un cas real. Abans d’iniciar la sessió l’alumne/a haurà de firmar un consentiment informat.

Es simularan 3 casos reals de pacients amb dolor per les següents causes:

 • Contractura cervica
 • Lumbàlgia crònica secundaria a hernia discal.
 • Migranya

Dirigit:

 • Infermeres i infermers

Durada:

 • 20 hores

Lloc:

 • Seu de Tarragona del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona

Modalitat:

 • Presencial

Dates:

 • 11 / 15 / 18 / 22 d’octubre de 2018

Horari:

 • De 15.00 a 20.00 hores

Nª d’alumnes:

 • Mínim 10 alumnes, màxim 25.

Preu:

 • Preu del curs: 80,00€
 • Col·legiats CODITA: 40,00€
 • Col·legiats CODITA aturats:  24,00€ (presentant document SOC)
 • L’ import corresponent a col·legiats de CODITA té un 50% de subvenció.
  Els col·legiats aturats, un 70% de subvenció, fins un màxim de 20% d’inscripcions en la totalitat d’alumnes.
  Seran acceptades i confirmades per rigorós ordre d’inscripció.

Inscripció:

 • La inscripció ha d’estar formalitzada abans del 30 de setembre de 2018.
 • Banc Santander al Núm. de compte: ES79 0049 5350 7827 1603 0177
 • S’anul·laran les inscripcions que no adjuntin justificant de pagament.

Places exhaurides.

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×