Introducció:

 • L’acupuntura és una tècnica de la medicina tradicional xinesa que tracta de la inserció i manipulació d’unes fines agulles en el cos amb l’objectiu de restaurar la salut i el benestar del pacient. L’acupuntura històricament s’ha utilitzat per combatre el dolor. Actualment l’evidència científica avala els beneficis de l’acupuntura en la dismenorrea, insomni, estrés i ansietat, millora del dolor i nàusees i vòmits en pacients oncològics.
 • El 1979, amb la creixent popularitat de l’acupuntura, la OMS va elaborar unes directrius sobre la seguretat de l’acupuntura i la seva efectivitat. Aquell mateix any la OMS va publicar un document amb les malalties que podien ser tractades amb acupuntura.

Objectiu general:

 • Analitzar les evidències d’eficàcia de l’acupuntura a l’actualitat i donar-les a conèixer al col·lectiu d’infermeria.

Objectius específics:

 • Formar infermers i infermeres en els principis bàsics de l’acupuntura amb la finalitat de poder aconsellar-la com a opció terapèutica no farmacològica i millorar la qualitat de vida dels pacients.
 • Conèixer les bases científiques i fisiologia de l’acupuntura per un millor coneixement d’aquesta teràpia natural i complementària.
 • Exposar les diferents aplicacions de l’acupuntura i medicina xinesa en el sistema sanitari a nivell nacional i internacional.

Contingut:

 • BLOC 1. INTRODUCCIÓ
  • Història i bases filosòfiques de la Medicina Tradicional Xinesa (MTC)
  • Concepte d’energia
  • Meridians o canals d’energia. Localització de punts d’acupuntura
  • Etiologia de la malaltia segons medicina xinesa.
  • Eines diagnòstiques i terapèutiques en medicina xinesa.
  • Directrius sobre la seguretat i efectivitat de l’acupuntura segons la OMS.
  • Bases científiques i fisiologia de l’acupuntura.
 • BLOC 2. MANEIG DEL DOLOR AMB ACUPUNTURA
  • Migranya
  • Lumbàlgia
  • Ciàtica
  • Síndrome del Túnel Carpià
  • Epigastràlgia
  • Dolors musculars, contractures
 • BLOC 3. REVISIÓ D’ESTUDIS CIENTÍFICS D’ACUPUNTURA

Docent:

 • SÒNIA ARGILÉS SALLA
 • Llevadora d’Atenció Primària. Institut Català de la Salut Tarragona.
 • Acupuntora en Centre Tausalut. Tarragona.
 • Màster en Medicina Tradicional Xinesa i Acupuntura. EUI St Joan de Déu. Adscrita a la Universidad de Barcelona.

Metodologia:

Classes presencials teòriques on el professorat explicarà els principis bàsics, bases científiques i fisiologia de l’acupuntura, així com les seves diferents aplicacions en el camp de les cures infermeres.

A banda també es donarà a conèixer a l’alumnat quins centres sanitaris del nostre país i altres països es practica l’acupuntura com a eina terapèutica exclusiva o complementaria a altres tractaments farmacològics.

Presentacions, en format PowerPoint i vídeos. Es seguirà el programa formatiu segons criteris establerts utilitzant un dossier amb continguts teòrics i pràctics.

L’alumnat disposarà d’articles d’evidència científica més rellevants sobre acupuntura.

Posteriorment, a les sessions teòriques, hi ha un espai de preguntes orientat a la discussió i preguntes amb els assistents.

Taller pràctic, sobre el maneig d’una sessió d’acupuntura on el professorat farà una demostració demanant la col·laboració d’un alumne/a voluntari simulant un cas real. Abans d’iniciar la sessió l’alumne/a haurà de firmar un consentiment informat.

Es simularan 3 casos reals de pacients amb dolor per les següents causes:

 • Contractura cervica
 • Lumbàlgia crònica secundaria a hernia discal.
 • Migranya

Dirigit:

 • Infermeres i infermers

Durada:

 • 20 hores

Lloc:

 • Seu de Tarragona del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona

Modalitat:

 • Presencial

Dates:

 • 11 / 15 / 18 / 22 d’octubre de 2018

Horari:

 • De 15.00 a 20.00 hores

Nª d’alumnes:

 • Mínim 10 alumnes, màxim 25.

Preu:

 • Preu del curs: 80,00€
 • Col·legiats CODITA: 40,00€
 • Col·legiats CODITA aturats:  24,00€ (presentant document SOC)
 • L’ import corresponent a col·legiats de CODITA té un 50% de subvenció.
  Els col·legiats aturats, un 70% de subvenció, fins un màxim de 20% d’inscripcions en la totalitat d’alumnes.
  Seran acceptades i confirmades per rigorós ordre d’inscripció.

Inscripció:

 • La inscripció ha d’estar formalitzada abans del 30 de setembre de 2018.
 • Banc Santander al Núm. de compte: ES79 0049 5350 7827 1603 0177
 • S’anul·laran les inscripcions que no adjuntin justificant de pagament.

CURS MANEIG DEL DOLOR AMB ACUPUNTURA

 • Política de privacitat

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×