Oferta de treball a TORTOSA, per a vacant d’INFERMERIA a un centre residencial de la 3ª EDAT.

Les tasques serien:

 • Promocionar la salut i la prevenció de la malaltia, dirigides a les persones grans.
 • Lliurar mensualment els indicadors a Cap d’àrea sanitària.
 • Prestar i avaluar cures d’infermeria als usuaris seguint  les pràctiques i les normes de la infermeria.
 • Sota valoració del metge del centre, omplir la corresponent història mèdica i certificacions professionals, on exposaran les indicacions de tipus de vida més adient, la rehabilitació necessària, i el tractament a seguir. Elaborar els informes mèdics  que li siguin requerits amb relació a l’estat de salut de les persones usuàries del centre. Posar al dia les histories clíniques del usuaris.
 • Sota la valoració del metge del centre, determinar els nivells d’atenció que necessiti cada persona.
 • Valorar la persona a l’ingrés i elaborar el Pla d’atenció d’infermeria.
 • Fer el seguiment de la medicació i dels tractaments prescrits pel professional mèdic.
 • Atenció als familiars dels residents; Subministrar informació.
 • Realitzar proves diagnòstiques.
 • Administrar la medicació.
 • Realitzar extraccions sanguínies, cures.
 • Aplicar tractaments, injectables, tractaments tòpics.
 • En cas de presentar-se una alteració de l’estat de salut d’un usuari, en absència del metge/essa del centre residencial, prendre les mesures adreçades a garantir una adequada atenció sanitària, d’acord amb el protocol establert en el centre.
 • Identificar i oferir les atencions de confort, ajuda i la informació adient a la persona, família i persones de l’entorn en el procés de morir.
 • Aplicar els programes de prevenció i promoció de la salut de les persones ateses al centre, en col·laboració amb l’equip interdisciplinari.
 • Derivar a la persona atesa al recurs assistencial pertinent quan no es pugui atendre adequadament a la residència i establir la coordinació necessària per tal de mantenir la continuïtat assistencial.
 • Participar en la comissió de supervisió i seguiment de l’usuari en quant a les necessitats assistencials i de la vida diària de tots els usuaris, la qual cosa farà amb col·laboració amb el director, el treballador social, el psicòleg, i d’altres professionals, d’acord amb la situació física dels usuaris, els objectius a assolir i les característiques del centre.

1709 € bruts mensuals en 12 pagues.

HORARI:

 • SETMANA 1:
  Dll. i Dimarts 8:00 a 16:00  Div 8:00 a 16:00
  Dissbte i Diumenge 7:40 a 13:40 a 16:00 a 20:00.
 • SETMANA 2:
  Dx, Dj i Div 07:40 a 13:40 i 16:00 a 20:00.

INCORPORACIÓ IMMEDIATA

Enviar CV a: seleccion@lonada.com

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×