INFERMER/A – TÈCNIC/A DE RX (TARRAGONA)
INCORPORACIÓ INMEDIATA

 Requisits

  • Estudis mínims

Diplomatura – Infermeria

  • Experiència mínima

No Requerida

  • Imprescindible resident en

Província lloc Vacant

  • Requisits mínims

Imprescindible:

– Disposar de titulació universitària en Infermeria.
– Valorable estar en possessió del títol de Tècnic Superior en Imatge per el Diagnòstic o Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic.
– Experiència afí en algunes de las funcions descrites.

Descripció

FRATERNIDAD MUPRESPA, Mutua Col·laboradora con la Seguridad Social Nº. 275 necessita, per a la seva DIRECCIÓ PROVINCIAL DE TARRAGONA un/a INFERMER/A I TÈCNIC/A DE RX.

Depenent de la Dirección Provincial, presta l’assistència Sanitaria necessària als pacients del Centre Assistencial.

Funcions en el àmbit de la Delegació corresponent;

– Assistir i tractar als pacients , en tasques tals como cures, drenatges, sondatges i qualsevol altre funció que la seva titulació faculti.
– Participar en el seguiment dels processos de baixa,  citar a consulta de control i registrar el resultat.
– Controlar la assistència dels pacients i el compliment dels tractaments a realitzar pels mateixos.
– Realitzar la projecció de Rx (radiografies), utilitzant els equips oportuns del Servei de radiologia.
– Complimentar i actualitzar el contingut de la història clínica con les actuacions realitzades
– Supervisar l’ordre, neteja i manteniment de l’àrea al seu càrrec.
– Portar el control dels equips, materials i productes de l’àrea al seu càrrec.
– Realitzar totes aquelles tasques administratives addicionals en l’àmbit del seu lloc de treball .

Prestació de serveis en horari de 14:00 a 20:00 h de Dilluns a Divendres

EN HONOR D’AFAVORIR LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES ES PROCURARÀ L’EQUILIBRI DE GÈNERE

EN ELS PROCESSOS DE PROMOCIÓ I SELECCIÓ EXTERNA I, EN IGUALTAT DE CONDICIONS, S’INCORPORARÀ EN DITS PROCESSOS ALS / LES CANDIDATS / ES DEL SEXE MENYS REPRESENTAT A LA MÚTUA.

  • Duració del contracte

INTERINITAT PER IT

  • Horari

Dilluns a Divendres de 14:00 a 20:00

  • Salari

Salari: 15.000€ – 18.000€ Brut/anual

Enviar C.V. a: tarragona@fraternidad.com

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×