Les escoles són agents de socialització de gran importància i uns espais idonis perquè les infermeres escolars promoguin i implementin estils de vida i entorns més saludables, beneficiant així a tots els membres de la comunitat escolar.

Objectiu:

Proporcionar als professionals d’Infermeria estratègies pedagògiques, investigadores i de gestió aplicable a la comunitat educativa d’àmbit escolar.

Memòria del Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar

Pòster del Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar

En l’actualitat, nens i adolescents tenen necessitats específiques en matèria de salut, i en molts casos, són difícils de comprendre pels pares, mares i el professorat sense el suport i ajuda de professionals de la salut, com són les infermeres escolars.

Les infermeres escolars, no tan solament desenvolupen un paper assistencial a l’escola, sinó que aporten un paper fonamental en matèria de prevenció de riscos escolars, foment d’entorns saludables a l’escola, promoció i educació per a la salut.

El propòsit d’aquest Màster Universitari, verificat per l’AQU, és, precisament, dotar a la infermera/r d’estratègies pedagògiques, investigadores i de gestió aplicables a la comunitat educativa d’àmbit escolar. El seu objectiu és contribuir al ple desenvolupament i màxim benestar físic, mental i social d’aquesta comunitat.

El perfil d’ingrés recomanat en el Màster d’Infermeria i Salut Escolar és el de professionals d’Infermeria amb interés en la temàtica.

Consta de 60 ECTS, presencial, sense optativitat, de caràcter obligatoris, distribuïts en tres apartats:

Crèdits obligatoris: 45 ECTS
Pràctiques externes: 5 ECTS
Treball final de Màster: 10 ECTS
Les sessions teòriques seran els dilluns en horari matí-tarda i els dimecres a la tarda.

En el tercer trimestre es realitzaran 5 setmanes de practiques. En el cas que l’estudiant tingui experiència en l’àmbit de la Infermeria Escolar se li podrà convalidar l’estada de pràctiques, després de la valoració del seu currículum vitae i la presentació d’una memòria d’activitat.

Més informació

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×