Contingut

 • Record anatòmic sistema específic de la conducció.
 • Fonaments d’electrofisiologia cardíaca.
 • Estudi de l’ ona P. Estudi del complex QRS. Estudi de l’ona T
 • Criteris de normalitat ECG. Rutina d’interpretació.
 • Creixement de cavitats. Creixement auricular. Hipertròfia ventricular. Criteris d’ ESTES
 • Bloqueig de branca del H H. Bloqueig fascicular. Bloqueig Bifascicular Anterior. BBFP
 • Alteració de la repolarització: Síndrome Coronari Agut. Evolució, topografia anatòmica.
 • Taller sobre ECG normals i patològics.
 • Taquiarítmies, Bradiarítmies, tractament immediat.
 • Estudi pràctic de les arítmies amb simulador: Taller d’arítmies.
 • Alteracions de la conducció A-V: Bloqueig A – V.
 • Síndromes de preexcitació: Wolf-Parkinsons-Withe; Long-Ganong-Levine. Mahaim
 • Alteracions electrolítiques en el ECG: Hiper-hipo potassèmia; hiper- hipocalcemia
 • Alteracions farmacològiques en el ECG: Amiodarona, antidepressius tricíclics, haloperidol…

Cronograma

 • 1ª sessió
  Record anatòmic sistema específic de la conducció.
  Fonaments d’electrofisiologia cardíaca.
  Estudi de l’ ona P. Estudi del complex QRS. Estudi de l’ona T
  Determinació de l’eix electrocardiogràfic.
 • 2ª sessió
  Criteris de normalitat ECG. Rutina d’interpretació.
  Creixement de cavitats. Creixement auricular. Hipertròfia ventricular. Criteris de Estes.
 • 3ª sessió
  Alteració de la repolarització: Síndrome Coronari Agut.: SCAEST-SCASEST
  Evolució, topografia anatòmica. Afectació coronària .
  Taller sobre ECG normals i patològics.
 • 4ª sessió
  Taquiarítmies,Auriculars; supraventriculars; ventriculars
  Estudi pràctic de les arítmies amb simulador: Taller d’arítmies.
  Taquiarítmies, tractament immediat.
 • 5ª sessió
  Alteracions de la conducció A-V: Bloqueig A – V.
  Bloqueig de branca del H H. Bloqueig fascicular. BBFAnterior; BBFPosterior
  Bradiarítmies, tractament immediat.
 • 6ª sessió
  Síndromes de preexcitació: Wolf-Parkinsons-Withe; Long-Ganong-Levine.Mahaim
  Alteracions electrolítiques en l’ ECG.: Hiper-hipo potassèmia; hiper-hipo calcèmia; hipomagnessèmia
  Alteracions farmacològiques en l’ECG: Amiodarona, Betabloquejants, Antidepressius tricíclics, Haloperidol…
 • Avaluació final

Metodologia

 • Sessions teòric- practiques amb resolució de casos clínics i autoavaluacions amb metodologia Kahoot.i simulador d’arítmies.
 • Avaluació teòrica final.

Acreditació: Activitat de formació continuada acreditada amb 3,4 crèdits, pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS)

Docent

 • RAFAEL GARRIDO DÍAZ
  Diplomat en Infermeria
  Doctorant UB.
  Postgraduat en Atenció Prehospitalària Urgent per la UB
  Máster en bases, tècniques i procediments del Pacient Crític
  i Emergències per la UB
  Màster Oficial en Atenció integral al Pacient crític i Emergències per la UB
  Instructor Director de Suport Vital Bàsic i DEA pel Consell Català de Ressuscitació per la ERC
  Instructor Director de Suport Vital Immediat pel Consell Català de Ressuscitació per la ERC
  Membre de la comisió de treball en Suport Vital Immediat per el CCR
  Instructor de Suport Vital Avançat pel Consell Català de Ressuscitació CCR

Dirigit

 • Infermeres i Infermers.

Dates

 • Tarragona, 14 / 16 / 18 / 23 / 25 i 28 de maig de 2018
 • Tortosa, 17 / 19 / 21 / 24 / 26 i 28 de setembre de 2018

Horaris

 • Tarragona o Tortosa: a escollir matí o tarda
 • Torn de matí: 9.00 a 13.00 hores o Torn de tarda: 16.00 a 20.00 hores

Durada

 • 24 Hores

Lloc

 • Seu Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona i
 • Delegació de Tortosa

Modalitat

 • Presencial

Nª d’alumnes

 • Mínim 10 alumnes, màxim 20.

Preu

 • Preu del curs: 94€
 • Col·legiats CODITA: 47€
 • Col·legiats CODITA aturats: 28€ (presentant document SOC)
 • L’ import corresponent a col·legiats de CODITA té un 50% de subvenció.
  Els col·legiats aturats, un 70% de subvenció, fins un màxim de 20% d’inscripcions en la totalitat d’alumnes.
  Seran acceptades i confirmades per rigorós ordre d’inscripció.

Inscripció

 • La inscripció ha d’estar formalitzada abans 20 d’abril (Tarragona) Abans 20 d’agost (Tortosa).
  Banc Santander Núm. de compte: ES79 0049 5350 7827 1603 0177
  S’anul·laran les inscripcions que no adjuntin justificant de pagament.
Tarragona Matí

Tarragona Tarda

Tortosa Matí

Places exhaurides.

Tortosa Tarda

Curs Electrocardiografia Pràctica Tortosa Tarda

 • Política de privacitat

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×