OSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE
CERCA
LLEVADOR/A
per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

  • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a què s’opta.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Es valorarà:

  • Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball
  • Experiència en l’àmbit de la sanitat
  • Domini del català parlat i escrit
  • Capacitat de treball en equip
  • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari
  • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

  1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
  2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA SA
Departament de Recursos Humans
c/e: rlabhmora@grupsagessa.com
Ref. BT MORA D’EBRE 01 18
Termini màxim de presentació de sol·licituds: 01 de juny de 2018

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.justicia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre de
Benet Messeguer de Móra d’Ebre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de GECOHSA.

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×