Es requereix:

  • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a què s’opta.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:

  • Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball
  • Experiència en l’àmbit de la sanitat
  • Domini del català parlat i escrit
  • Capacitat de treball en equip
  • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari
  • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

  • Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
  • Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça de c/e:

GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA SA
Departament de Recursos Humans
c/e: rlabhmora@grupsagessa.com
Ref. BT MORA D’EBRE 01 16

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 30 de setembre de 2017

(*) Es pot sol·licitar el Certificat fent clic aquí

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×