Objectiu:

 • Aprendre a usar la informació com a recurs estratègic per l’autoaprenentatge, la generació de coneixement, la recerca, la resolució de problemes i la presa de decisions. Gestionar de manera integral la informació, des de la seva recuperació, l’organització i la presentació final de la bibliografia.

Contingut:

 • Conèixer què implica la revisió bibliogràfica
 • Conèixer les fonts i els tipus d’informació en ciències de la salut
 • Saber plantejar estratègies de cerca en qualsevol base de dades, i específicament en base de dades de ciències de la salut
 • Poder utilitzar sense dificultats els recursos electrònics de la xarxa
 • Saber gestionar la bibliografia. Elaborar i presentar les referències bibliogràfiques dels recursos electrònics consultats, ja siguin en paper o electrònics.

Programa:

 • Primera sessió (2 hores):
  • 1. Introducció a les bases de dades: estructura, accés, estratègies de cerca. Llenguatges d’interrogació, procés de cerca bibliogràfica i gestió de resultats.
  • 2. Bases de dades d’àmbit nacional d’infermeria i ciències de la salut
   • a. Cuidatge, Cuiden i Enfispo
   • b. Indice Medico Español i IBECS
   • c. Altres: ISOC i Psicodoc
 • Segona sessió (2 hores):
  • 3. Bases de dades d’àmbit internacional en infermeria i ciències de la salut
   • a. Cinahl
   • b. Pubmed/Medline
  • 4. La infermeria basada en l’evidència: Cochrane Library Plus
 • Tercera sessió (2 hores):
  • 5. Catàlegs bibliogràfics: CCUC i OCLC.
  • 6. Altres recursos bibliogràfics
   • a. Recursos multidisciplinars: Google scholar i Dialnet
   • b. Bases de dades i cercadors de Guies de Pràctica clínica
   • c. Revistes electròniques: localització i accés
   • d. Tesis doctorals a la xarxa
   • e. Avaluació crítica de pàgines web
 • Quarta sessió (2 hores):
  • 7. Com gestionar i presentar la bibliografia: els gestors bibliogràfics (Mendeley)

Metodologia:

 • El curs té un format teòric/pràctic.
 • Els alumnes hauran de portar ordenador portàtil, per poder realitzar la part pràctica del curs.

Docent:

 • CARME MONTCUSÍ I PUIG. Diplomada en Biblioteconomia i Documentació. Llicenciada en documentació. Doctorat d’Informació i Documentació en l’era digital. Membre del GICS (Grup d’Informació de Ciències de la Salut de Catalunya). Bibliotecària de l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili des de 1990 fins el 2008. A partir del 2009 i fins l’actualitat Coordinadora del CRAI Campus Catalunya a la URV.

Dirigit:

 • Infermeres i Infermers.

Dates:

 • Tortosa, 21 i 28 de març de 2017
 • Tarragona, 3 i 10 d’abril

Horaris:

 • Tortosa, 15,30 a 19.30 hores
 • Tarragona, 16.00 a 20.00 hores

Durada:

 • 8 hores

Lloc:

 • Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona.

Modalitat:

 • Presencial

Número d’alumnes:

 • Mínim 20 alumnes.

Preu:

 • Preu del curs: 30,00€
 • Col·legiats CODITA: 15,00€
 • Col·legiats CODITA aturats: 9,00€
 • L’ import corresponent a col·legiats de CODITA té un 50% de subvenció.
  Els col·legiats aturats, un 70% de subvenció, fins un màxim de 20% d’inscripcions en la totalitat d’alumnes.
  Seran acceptades i confirmades per rigorós ordre d’inscripció.

Inscripció:

 • La inscripció ha d’estar formalitzada abans 30 de març de 2017. Banc Santander al:
  Núm. de compte: ES79 0049-5350-78-2716030177
  S’anul·laran les inscripcions que no adjuntin justificant de pagament.
Places Exhaurides per a Tarragona
Places Exhaurides per a Tortosa
Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×