Fundació Guíxols Suris
Precisa incorporar per a la
RESIDÈNCIA ASSISTIDA I CENTRE DE DIA SANT FELIU GENT GRAN
RESPONSABLE HIGIENICOSANITARI

Sota la dependència jeràrquica i funcional de la Direcció Tècnica, s’haurà de responsabilitzar del bon funcionament de la residència i centre de dia.

REQUISITS:

 • Diplomatura o Grau en Infermeria

ES VALORARÀ:

 • Experiència en serveis d’acolliment residencial i diürn per a gent gran dependent i/o en atenció sociosanitària.
 • Perfil personal en relació a les següents capacitats:
 • Resolució de problemes i la presa de decisions de forma àgil i eficaç.
 • Lideratge
 • Adaptació a noves situacions i afrontament de nous reptes.
 • Coordinació amb altres serveis i professionals.
 • Establiment de relacions interprofessionals de forma positiva.
 • Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari

S’OFEREIX:

 • Contractació laboral
 • Sou segons Conveni Col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques.

ENVIAR:

Currículum vitae actualitzat i acreditat amb sol·licitud escrita a mà i fotografia recent mida carnet a : CONSORCI ASSISTENCIAL DEL BAIX EMPORDÀ – Departament de Recursos Humans- C/ Hospital, 17-19 (Ed. Fleming) 17230 PALAMÓS (GIRONA).

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

 • Fins el 12 de febrer de 2017

Per més informació, trucar al telèfon 972 60.92.39 i demanar per Dolors Margarit, o bé enviar e-mail a: recursoshumans@ssibe.cat

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×