Ampliació del termini de presentació de Treballs fins al 27 de novembre

programa-agoraLa revista Àgora d’Infermeria amb motiu del seu vintè aniversari, convoca la Jornada del dia 1 de febrer 2017 “Fem créixer el pensament infermer”, destinada a estudiants i professionals d’Infermeria.
Aquesta Jornada inclou un espai per a la presentació de treballs de professionals i estudiants en format de comunicacions orals i pòsters. Els temes dels treballs presentats a la jornada són de lliure elecció, i hauran d’estar vinculats a qualsevol àmbit de la professió infermera.
Les modalitats concretes de presentació a la Jornada són les següents:
Treball de recerca: Comunicació oral de recerca per a professionals d’infermeria.
Treball de Final de Grau (TFG): Comunicació oral de TFG per a professionals novells.
Treball acadèmic: Comunicació format pòster de treballs acadèmics per a estudiants.
Tots els treballs presentats optaran a premi, els premis per a cada modalitat que es con-templen són: Diploma acreditatiu, publicació del treball complet i la dotació econòmica de:

  • Treball de recerca 750 euros
  • Treball de final de grau (TFG) 500 euros
  • Treball acadèmics 300 euros

Presentació i terminis d’enviament dels treballs: Tots els treballs hauran de ser inèdits i s’hauran d’enviar en format pdf segons normativa adjunta a la següent adreça: comunica-cion20@agoradenfermeria.eu, indicant al mail la modalitat de treball a la que es presenta.
El termini de presentació dels treballs és del 20 d’octubre 2016 al 13 de novembre 2016.
Procés de selecció i avaluació: Els treballs seran avaluats per un Comitè Científic creat per professorat infermer de les diferents facultats del territori. El termini de resposta d’acce-ptació dels treballs a la jornada finalitzarà el 20 de desembre del 2016.
Els treballs presentats a la Jornada podran ser publicats a la revista Àgora d’Infermeria.
La resolució dels premis i el seu lliurament es durà a terme durant les Jornades del 20 Aniver-sari. El titular del premi serà el que consti com a primer autor.
Observacions: Cap membre del Comitè Científic, Comitè Organitzador i/o patrocinadors (cases comercials), podrà figurar com autor en cap dels treballs presentats a la Jornada ni tindrà opció a concursar als premis.

Més ingormació i inscripcions

Normativa de presentació

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×