Vacant: Infermer/a

Observacions: Depenent de la Direcció de la Residència.

Residencia: Centro Residencial Sanitas Mayores Tarragona.

Responsabilitats:

 • Vigilar i atendre els residents: les seves necessitats generals humanes i sanitàries controlant la alimentació, higiene, administració de medicaments.
 • Valorar la persona a l’ingrés i col·laborar en l’elaboració del Pla d’Atenció Individual amb els altres professionals de l’equip interdisciplinari.
 • Assegurar una adequada atenció sanitària en cures, medicació, tractaments.
 • Preparar i administrar els medicaments segons prescripcions facultatives.
 • Establir la comunicació interna entre els diferents torns de treball i registrar la informació necessària per a la continuïtat assistencial, d’acord al Model de gestió establert.
 • Informar al metge de les incidències de salut dels residents.
 • Responsable del treball assistencial que realitzen els gerocultors del seu torn.
 • Realitzar les comandes de farmàcia, analítica i radiologia.
 • Col·laborar en els programes de formació i informació als treballadors del centre i els familiars dels residents.

Requisits minin:

 • Diplomatura en infermeria/geriatria.
 • Formació complementària: Cursos específics d’atenció i cures a la gent gran.
 • Experiència: 1 any en lloc similar en treball assistencial vinculat a persones grans o persones amb demències.
 • Competències requerides: Capacitat per escoltar, habilitats per a les relacions interpersonals-socials, lideratge, orientació al client, sentit d’organització i el mètode. Pro activitat en la resolució de conflictes.

Requisits desitjats:

 • Excel·lent tracte i interès per treballar per a la gent gran.

Els Cvs s’han d’enviar al correu electrònic esr@sanitas.es a l’atenció de Emma Sánchez.

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×