Presentació:

 • La depressió és el trastorn mental amb major prevalença i el suïcidi, la seva pitjor conseqüència, quasi un milió de víctimes per any (OMS). Infermeria ocupa un lloc clau en l’atenció a les persones amb depressió des d’on detectar i prevenir el risc de suïcidi.

Objectius:

 • Oferir coneixements i eines a les infermeres per millorar l’atenció als pacients amb diagnòstic de depressió i risc suïcida.

Objectius específics:

 • Aprofundir en els coneixements sobre la depressió.
 • Conèixer estratègies d’abordatge als pacients depressius amb i sense ideació suïcida.
 • Garantir una adequada exploració/detecció de símptomes.
 • Dotar d’eines al professional sanitari pel maneig de la conducta suïcida.

Depressió:

 • Descripció i epidemiologia.
 • Tipus.
 • Depressió en pacients especials.
 • Valoració i exploració: Entrevista clínica i escales.
 • Tractaments.
 • Diagnòstics i intervencions infermeres.

Conducta suïcida:

 • Valoració i exploració del risc suïcida.
 • Mites i falses creences.
 • Descripció, epidemiologia.
 • Intervencions.

Docent:

Nerea Jauregui Roncal. Infermera de Salut Mental Centre de Salut. Mental d’Adults (CSMA) del’Hospital de Mollet del Vallès.

Dirigit:

 • Infermeres/ Infermers, interessats en el tema.

Data:

 • Dimarts, 22 i 29 de novembre de 2016

Horari:

 • De 16.00 a 20.00 hores.

Durada:

 • 8 hores

Nª d’alumnes:

 • Mínim 20
 • Màxim 40 alumnes.

Lloc:

 • Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona.

Preu:

 • Preu del taller: 37,00€
 • Col·legiats CODITA: 18,00€
 • Col·legiats CODITA aturats: 11,00€
 • L’ import corresponent a col·legiats de CODITA té un 50% de subvenció.
  Els col·legiats aturats, un 70% de subvenció, fins un màxim de 20% d’inscripcions en la totalitat d’alumnes.
  Seran acceptades i confirmades per rigorós ordre d’inscripció.

Inscripció:

 • La inscripció ha d’estar formalitzada abans de 30 d’octubre de 2016. Banc Santander al:
  Núm. de compte: ES79 0049-5350-78-2716030177
  S’anul·laran les inscripcions que no adjuntin justificant de pagament a: formacio@codita.org

Programa en PDF

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×